I. Za tvrtke grupacije FlixCompanies: Opći uvjeti prijevoza

Verzija: 18.11.2022

1  Područje primjene ovih Uvjeta

Uvjeti prijevoza primjenjuju se na prijevoz putnika u okviru mreže autobusnih linija kojima upravlja tvrtka FlixBus. Vozila su namijenjena prijevozu putnika.

1.1 Uvjeti prijevoza primjenjuju se na prijevoz putnika u okviru mreže Flix SE (u daljnjem tekstu: "Flix") u skladu s Uredbom EU br. 181/2011. Vozila se koriste za prijevoz putnika. Ako uslugu prijevoza pružaju partneri (u daljnjem tekstu: "partneri"), primjenjuju se isključivo njihovi opći uvjeti poslovanja i posebni uvjeti prijevoza. Tim je dokumentima moguće pristupiti na web stranicama partnera. FlixBus ovim putem napominje da postoji mogućnost da su spomenuti dokumenti dostupni samo na engleskome jeziku. Partneri ne obavljaju nikakav prijevoz putnika koristeći brend FlixBus, osim na liniji 96 Beč — Graz i liniji X96 Zračna luka Beč — Graz, kojima upravlja prijevoznik Dr. Richard Linien & Co KG.

2  Pravo na prijevoz

2.1 Pravo na prijevoz ostvaruje se sklapanjem ugovora o prijevozu.

2.2 Potvrda rezervacije (pogledajte paragraf 3.1) daje putniku pravo na jednu vožnju između polazišta i odredišta navedenih na karti. Kasniji ukrcaj ili raniji iskrcaj nisu dopušteni iz zakonskih razloga.

2.3 U slučaju rezervacija u samome vozilu, do obveze pružanja usluge prijevoza dolazi samo ako postoji dovoljan broj slobodnih sjedećih mjesta tijekom cijelog putovanja.

2.4 U slučaju stanica na zahtjev, obveza pružanja usluge prijevoza postoji samo kada je putovanje rezervirano od ili do te stanice, u odgovarajućem roku za rezervaciju unaprijed. Stanice na zahtjev posebno su označene na pojedinim voznim redovima. Vezani rokovi za rezervaciju unaprijed navedeni su na odgovarajućim voznim redovima.

3  Karte i cijene prijevoza

3.1 Kao naknadu za uslugu prijevoza potrebno je platiti propisanu cijenu prijevoza. Flix u tu svrhu izdaje vozne karte. Smatra se da voznu kartu sačinjavaju potvrda rezervacije, bilo ispisana ili u elektroničkom obliku (PDF datoteka), i valjani službeni identifikacijski dokument s fotografijom. Kada se rezervacija obavlja u vozilu, rukom pisana ili tiskana potvrda vrijedi istodobno i kao dokaz o kupnji i kao potvrda rezervacije. Vozna karta izdaje se po putniku i po vožnji. Veze s presjedanjima (međusobno povezanim linijama) smatraju se jednom vožnjom. Prilikom rezerviranja moraju se navesti ime i prezime te ako je potrebno i datum rođenja putnika. Putnikovo ime povezuje se s popisom rezervacija koji se prikazuje na zaslonu mobilnog telefona vozača ili osoblja kolodvora, na temelju trenutačnog stanja rezervacija, da bi se utvrdilo postoji li pravo na uslugu prijevoza. Ovaj postupak poželjno je obaviti skeniranjem karte.

3.2 Putnik mora obaviti rezervaciju prije polaska. Ulazak u putnički prostor vozila dopušten je samo uz valjanu potvrdu rezervacije.

3.2.1 Putovanja se mogu rezervirati online na web portalima, preko aplikacija na pametnim telefonima Flixa, u partnerskim agencijama, u samim vozilima (po redovnim cijenama) i na određenim autobusnim kolodvorima s osobljem. Rezerviranje u samim vozilima moguće je samo kada ima dovoljno slobodnih sjedećih mjesta tijekom cijelog putovanja. Stoga se preporučuje kupnja unaprijed (preko interneta, aplikacije ili agencije).

3.2.2 Potvrda rezervacije (pojedinosti o narudžbi) se pohranjuje, može se ponovno pronaći na glavnoj web stranici te se isto tako može prema potrebi poslati putniku e-poštom.

3.2.3 Svaki putnik s ispravnom kartom ima pravo na sjedeće mjesto. Putnici s djecom i osobe ograničenog kretanja u tom slučaju imaju prioritet kod odabira sjedala.

3.3 Kupnja karata putem interneta:

3.3.1 Prikaz proizvoda u webshopu, dostupan na internetu i putem aplikacije na pametnim telefonima, ne podrazumijeva obvezujuću ponudu, već predstavlja neobvezujući online katalog koji potiče potencijalne putnike na podnošenje ponuda. Klikom na „Rezerviraj / Plati”, stvara se obvezujuća narudžba proizvoda koji se nalaze u košarici. Vozna karta izdaje se po putniku i po vožnji. Veze s presjedanjima (međusobno povezanim linijama) smatraju se jednom vožnjom. Potvrda o primitku narudžbe izdaje se neposredno nakon njezinog podnošenja, slanjem automatske potvrde e-poštom. Ugovor o prijevozu ne smatra se sklopljenim dok Flix ne prihvati narudžbu izdavanjem potvrde o primitku. Takva potvrda o primitku može se izdati u obliku automatske potvrde koja se šalje e-mailom ili odvojeno u kasnijem koraku.

3.3.2 Postojeća tehnologija ne može jamčiti prijenos podataka internetom bez grešaka niti trajnu dostupnost podataka. Nije moguće razviti računalne programe (softver), niti sustave za obradu podataka (hardver) te njima upravljati tako da ne dolazi do nikakvih grešaka, kao niti isključiti sve nepredvidive čimbenike koji se mogu pojaviti u vezi s medijem kao što je Internet. Stoga Flix ne može jamčiti neprestanu dostupnost svoje web stranice i tehničkih sustava, bez ikakvih prekida. K tomu, tehničke značajke interneta podrazumijevaju da se neprestana dostupnost usluge online rezervacije ne može jamčiti. Sva prava na uštede ili snižene cijene prestaju postojati u slučaju da je sustav zbog tehničkih razloga ponovno dostupan u kasnijem trenutku (npr. nakon isteka roka za kupnju).

3.3.3 Potrebno je naglasiti da se odredbe propisane u vezi s pravom na otkazivanje u slučaju ugovora sklopljenih na daljinu neće primjenjivati kada su u pitanju ugovori o prijevozu zaključeni putem interneta kada prijevoznik, nakon sklapanja ugovora, nastoji pružiti uslugu u određeno vrijeme ili unutar propisanog vremenskog razdoblja. Navedeno je suprotno poslovanju online naručivanja poštom. Međutim, naši uvjeti u pogledu otkazivanja ostaju neizmijenjeni, bez obzira na navedeno.

3.4 Prodajna mjesta s osobljem:

Partnerske agencije, prodajna mjesta i služba za korisnike tvrtke iz grupacije FlixCompanies sve mogu izvršiti vašu rezervaciju ili poništiti agencijsku naknadu. Trošak za uslugu kupnje ovisi o lokaciji trgovine.

3.5 Cijene prijevoza:

3.5.1 Ne postoji pravo na rezervaciju svih cjenovnih razreda, niti cjenovnih kvota u vezi s određenim oblikom rezervacije. Uštede i promotivne cijene samo su djelomično dostupne online.

3.5.2 Naknada za prijevoz odnosi se samo na prijevoz osoba, ostale usluge poput rezervacije sjedala i prijevoza bicikala, dodatne ili posebne prtljage naplaćuju se zasebno.

3.5.3 Na snižene cijene prijevoza primjenjuju se posebni uvjeti rezervacije. U tom je smislu odlučujuća objava uvjeta vožnje u pogledu pojedinačnih ruta.

4  Neispravne karte

Putnik mora pokazati kartu zajedno s valjanim identifikacijskim dokumentom s fotografijom, kada tako zatraže zaposlenici grupacije FlixCompanies, tijekom nasumičnih kontrola karata za potrebe provjere valjanosti karata.

5  Uvećane cijene prijevoza

5.1 Putnici moraju platiti uvećanu cijenu prijevoza u slučaju da se utvrdi da putuju vozilom u kojem nisu prethodno rezervirali mjesto za to putovanje, bilo unaprijed ili nakon ulaska u vozilo.

5.2 Putnici za koje se pri kontroli karata utvrdi da nemaju valjanu rezervaciju, obvezni su dati svoje točne osobne podatke i predstaviti se na zahtjev osoblja.

5.3 Uvećane cijene prijevoza iznose do dvostruke cijene uobičajenog putovanja za udaljenost koju su putnici prešli, no minimalno 60 eura, uvećano za cijenu vožnje za preostali dio puta do odredišta na koje putuju. Ako putnici nisu u mogućnosti potvrditi koju su udaljenost prešli, za izračun uvećane cijene prijevoza koristi se polazište rute.

5.4 Uvećane cijene prijevoza moraju se podmiriti odmah, ili u drugim slučajevima, najkasnije dva tjedna nakon primitka zahtjeva za plaćanje u pisanom obliku. Nakon isteka ovog roka, za svaki pisani zahtjev za plaćanje naplaćuje se naknada od 5 eura, pod uvjetom da putnik ne može dokazati da su troškovi obrade bili niži ili nepostojeći. Grupacije FlixCompanies zadržava pravo na poduzimanje daljnjih mjera u pogledu daljnjeg parničnog i/ili kaznenog postupanja.

6  Vozni redovi

6.1 Zadržava se pravo izmjene odobrenih i objavljenih voznih redova, datuma, linija i cijena prijevoza na temelju opravdanih razloga te posebno u svrhu provedbe odluka tijela za izdavanje dozvola.

6.2 Ako su uspostavljene rute u voznom redu označene napomenom „podliježe službenom odobrenju”, postupak izdavanja dozvole za uključivanje tih prijevoznih linija u objavljeni vozni red još nije dovršen za predmetne linije (u pogledu linija, stanica, dana polaska, cijene prijevoza itd.).

6.3 Izmjene voznog reda koje stupaju na snagu nakon sklapanja ugovora i za koje prijevoznik nije odgovoran (npr. dugoročni učinci prirodnih katastrofa ili lokacije trajne gradnje) putnicima ne daju pravo podnošenja odštetnih zahtjeva, sve dok te izmjene neznatno odstupaju od izvorno dogovorenih datuma odlaska i dolaska, tj. do maksimalno dva sata. Značajne promjene voznog reda putnicima daju pravo na besplatno raskidanje ugovora o prijevozu. Da bi to ostvarili, putnici trebaju kontaktirati dežurnu telefonsku liniju službe za korisnike:

 • Pozivi iz Njemačke i Švicarske (njemačka fiksna linija): +49 30 300 137 300
 • Pozivi iz Austrije (austrijska fiksna linija): +43 820 910 340
 • Pozivi iz Italije (talijanska fiksna linija): +39 (02) 947 59 208
 • Pozivi iz Francuske (francuska fiksna linija): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Pozivi iz Velike Britanije (britanska fiksna linija): +44 1491 502156
 • Pozivi iz Hrvatske (hrvatska fiksna linija): +385 1 300 0803
 • Pozivi iz Danske (danske fiksne linije): +45 35 15 40 55
 • Pozivi iz Švedske (švedske fiksne linije): +46812411600
 • Pozivi iz Poljske (poljska fiksna linija): +48 22 307 93 34
 • Pozivi iz Mađarske (mađarske fiksne linije): +36 1 701 04 78
 • Pozivi iz Rumunjske (rumunjske fiksne linije): +4 0373 808 000
 • Pozivi iz Ukrajine (ukrajinske fiksne linije): +38 044 228 1473*

ili se javiti na e-mail adresu podrska@flixbus.hr. Putnici u ovim slučajevima ne smiju započeti putovanje. Ostala prava putnika ostaju nepromijenjena.

7  Početak putovanja

7.1 Putnicima se preporučuje da dođu na mjesto polazišta 15 minuta prije početka putovanja.

7.2 Pravo na prijevoz i rezervirano putovanje mogu se drugačije raspodijeliti u slučaju da putnici nisu prisutni na mjestu polaska u predviđeno vrijeme za rezerviranu liniju.

7.3 Ako se putnici obavijeste SMSom, e-mailom ili u drugom pisanom obliku o nerazumnom kašnjenju u polasku, pravo na prijevoz u slučaju nedolaska putnika istječe s pravnim učinkom samo od pomaknutog vremena polaska navedenog u SMS-u ili e-mailu.

7.4 Putnikovo ime povezuje se s popisom rezervacija koji se prikazuje na zaslonu mobilnog telefona vozača ili osoblja kolodvora, na temelju trenutačnog stanja rezervacija, da bi se utvrdilo postoji li pravo na uslugu prijevoza. Ovaj postupak poželjno je obaviti skeniranjem karte. U posebnim slučajevima, putnik/-ca se mora predstaviti vozaču i drugom osoblju, na njihov zahtjev, predočavanjem rezervacije u papirnatom ili elektroničkom obliku (u PDF formatu), kao i valjane identifikacijske iskaznice s fotografijom, koju je izdalo nadležno državno tijelo (osobna iskaznica, putovnica koja sadrži valjanu vizu ukoliko je potrebna).

7.5 Mjere zaštite od infekcije koronavirusom (COVID-19): Putnici moraju staviti odgovarajuću zaštitu za usta na početku putovanja. Maska za lice mora se nositi tijekom cijelog putovanja. Putnici koji ne nose odgovarajuću zaštitu za usta mogu biti isključeni iz putovanja. U tom slučaju, nemaju prava na alternativni prijevoz.

U nastavku možeš pronaći popis zemalja koje još uvijek imaju obavezu nošenja maski na putovanju. Sve ostale zemlje više ne zahtijevaju korištenje maski u javnom prijevozu.

Zemlje s obavezom nošenja maski
Slovačka, Španjolska, Italija, Portugal, Kanada, Njemačka (molimo provjerite propise svake države)

Lako se ograničenja putovanja sve više ukidaju diljem svijeta, neke zemlje još uvijek imaju uvjete povezane s COVID-19. Molimo, provjeri informacije o "autobusnim mrežama i putovanju".

7.6 Ako zakon ili nadležna tijela zahtijevaju da se za domaći ili pogranični promet moraju ispuniti daljnji zdravstveni zahtjevi, npr. dokaz o cijepljenju protiv COVID-a ili drugi službeno dopušteni certifikat, putnik se obvezuje pridržavati navedenog. Putnici koji ne pruže dovoljan dokaz da zadovoljavaju navedene važeće zahtjeve, mogu biti isključeni iz putovanja. U tom slučaju, ne postoji pravo na zamjenski prijevoz.

8  Presjedanja

8.1 U pravilu su objavljeni vozni redovi izravne linije. U nekim je slučajevima potrebno presjedanje.

8.2 Ako je predviđeno presjedanje, grupacije FlixCompanies putnicima jamči neometani nastavak prijevoza do njihovog rezerviranog odredišta. U iznimnim slučajevima grupacije FlixCompanies nudi zamjenski prijevoz kada posebni autobus za razvoženje osoba (engl. shuttle bus) ne može pričekati redovni autobus na liniji s presjedanjem koji kasni. U određenim slučajevima zamjenski prijevoz može biti autobus nekog drugog prijevoznika, automobil ili željeznica. U obzir se ne uzimaju zahtjevi za određenu vrstu prijevoza. Kada je odredište predaleko ili nisu dostupne razumne zamjenske linije, zbog čega je potrebno nastaviti putovanje idući dan, putnicima se osigurava besplatan smještaj u hotelu srednje klase.

8.3 Prethodno opisana odredba primjenjuje se samo u slučajevima kada rezervacije putnika putem Flixa obuhvaćaju izravne linije. U slučaju da putnici rezerviraju pojedinačne linije i spoje ih tako da putovanje uključuje presjedanja, sami snose rizik propuštanja sljedeće linije. U takvim slučajevima ne uzimaju se u obzir zahtjevi za zamjenski prijevoz niti hotelski smještaj. Međutim, Flix ili grupacije FlixCompanies poduzimaju razumne korake da bi obavijestili putnike o zamjenskim linijama.

8.4 Prelazak na usluge prijevoza kojima ne upravljaju grupacije FlixCompanies ne može se jamčiti.

9  Opće obveze putnika

9.1 Putnici moraju poštovati upute vozača i popratnog osoblja.

9.2 Vozači i dispečersko osoblje ovlašteni su isključiti iz putovanja osobe koje su očito pod utjecajem alkohola ili droge. Isto se odnosi i na putnike koji ugrožavaju sigurnost svojih suputnika zbog drugih razloga ili značajno ometaju njihov mir. U takvim slučajevima ne uzimaju se u obzir zahtjevi za zamjenski prijevoz.

9.3 Pušenje u autobusu nije dozvoljeno. Ova se zabrana ujedno odnosi i na e-cigarete.

9.4 Putnik snosi kaznenu odgovornost za nanošenje štete na autobusu.

9.5 Putnici koji uzrokuju prljanje autobusa, namjerno ili kao rezultat svjesnog nehaja moraju grupacije FlixCompanies platiti naknadu za čišćenje od barem 100 eura, pri čemu putnici imaju pravo podastrijeti dokaze o nepostojanju štete ili o tome da je predmetna šteta znatno manja od prethodno navedenog paušalnog iznosa.

9.6 Prijevoznici mogu raskinuti ugovor o pružanju usluga prijevoza u slučaju da putnik izrazito ometa putovanje te ne prestaje usprkos (usmenoj) opomeni, te da u tom slučaju za prijevoznika i/ili ostale putnike više nije razumno nastaviti putovanje. Navedeno se ujedno primjenjuje i u slučaju da putnik ne poštuje objektivno opravdane smjernice (npr. smjernice o sigurnosti). U tom slučaju prijevoznik ima pravo zadržati naplaćenu vozarinu. Iznimka je otkazivanje vožnje zbog zarazne bolesti putnika, sukladno čl. 3 dijelu. 1 st. 2, Općih uvjeta za tramvajski i autobusni prijevoz i usluge koje se pružaju motornim vozilima prema voznom redu (njem. VO-ABB). U tom slučaju putnik ima pravo na nadoknadu pune cijene vožnje.

9.7 Svi putnici moraju koristiti sigurnosne pojaseve u okviru propisanih odredbi te u omjeru u kojem je autobus njima opremljen.

9.8 U slučaju stanki/zaustavljanja ili policijske provjere putnici na zahtjev vozača i otpremnika trebaju izaći iz autobusa. Putnik je obavezan pridržavati se trajanja stanki koje su odredili vozači i otpremnici. Vozači mogu nastaviti s putovanjem ako se nakon isteka vremena predviđenog za stanku putnik ne vrati u autobus te nisu odgovorni za odsutnost putnika nakon isteka vremena za stanku.

10  Posebne obveze putnika u pogledu međunarodnih linija

10.1 Svaki putnik koji traži uslugu prijevoza preko bilo koje međunarodne granice isključivo je osobno odgovoran za poštivanje svih relevantnih zakonskih odredbi i propisa u pogledu putovnice i osobne iskaznice i sličnih dokumenata, viza, stranih valuta, carine i zdravlja. Flixbus ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nepoštivanja takvih zakonskih odredbi i propisa, čak i ako dođe do njihove izmjene nakon što putnik već rezervira kartu.

10.2 Svaki putnik koji traži uslugu prijevoza preko bilo koje međunarodne granice snosi odgovornost za pribavljanje potrebnih putnih dokumenata i poštivanje zakona svake pojedinačne zemlje iz koje, kroz koju ili u koju želi putovati. (Opće pravilo: osobna iskaznica prihvatljiv je identifikacijski dokument za građane Europske unije, Švicarske, Norveške i Islanda; za državljane svih drugih zemalja obvezna je putovnica). 
Preporučuje se provjeriti zahtjeve za ulazak u državu ili države odredišta i kretanje njihovim teritorijem, najbolje kontaktiranjem odgovarajućih veleposlanstava ili konzulata te informiranjem na web mjestu europa.eu na sljedećoj poveznici: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm 
Flixbus ne snosi odgovornost za moguće posljedice uzrokovane nepribavljanjem identifikacijskih i drugih potrebnih dokumenata.

10.3 Prije svakog polaska, putnici koji putuju u međunarodne destinacije i iz njih, dužni su na zahtjev osoblja pokazati službeni dokument koji vrijedi za pogranični promet, a sadrži barem ime, prezime i fotografiju za identifikacijske svrhe (osobna iskaznica, putovnica, viza ako je potrebna). To ne uključuje: vozačku dozvolu, knjižnične kartice, studentske iskaznice, zdravstvene iskaznice i slične dokumente koji službenim tijelima ne služe kao dokaz identiteta. Osoblje mora provjeriti jesu li podaci na karti identični podacima na putnikovom identifikacijskom dokumentu (osobna karta/putovnica).

10.4 FlixBus zadržava pravo odbiti ukrcaj putniku:

 • koji kod sebe nema identifikacijski dokument sa svojim punim imenom i prezimenom i fotografijom (10.3)
 • koji predoči identifikacijski dokument s podacima koji ne odgovaraju onima na karti.

10.5 U skladu s člankom 10.4, FlixBus nema obvezu izvršiti povrat novca za kupljenu kartu, djelomično ili u cijelosti, ni osigurati bilo kakav drugi oblik kompenzacije.

10.6 Prtljaga / kovčezi moraju biti otključani kako bi se ubrzao postupak carinske provjere.

10.7 Putnici se obvezuju sa sobom ponijeti samo onu robu koja je po svojoj prirodi i količini izuzeta od carinskih pristojbi.

11  Djeca i maloljetnici

11.1 Mala djeca u dobi od 0 do 3 godine smiju se prevoziti samo u sjedalicama za malu djecu. Tijekom vožnje ih treba privezati sigurnosnim pojasevima koji su ugrađeni u autobusu. Sjedalice za malu djecu moraju biti vezane pojasevima za privezivanje u dvjema točkama i treba ih ponijeti pratitelj male djece.

11.2 Djeca i maloljetnici mlađi od 10 godina na svim nacionalnim i međunarodnim linijama smiju se voziti ako ih tijekom vožnje prati odrasla osoba.

11.3 Djeca i maloljetnici između 10 i 14 godina smiju putovati bez pratnje ako je odgajatelj djeteta prilikom postupka registracije pisanim putem potvrdio da je maloljetnik sposoban i u stanju putovati sam i bez nadzora. Flix, društva grupacije FlixCompanies i njihove partnerske tvrtke ne preuzimaju nikakvu obvezu nadzora maloljetnika. Djeca koja putuju sama ne smiju se prevoziti na noćnim linijama ni preko državnih granica. Djeca koja putuju sama također ne smiju putovati linijama s presjedanjem.

11.4 Mladi koji imaju najmanje 15 godina smiju putovati sami. Za međunarodne linije roditelji ili skrbnici moraju se pobrinuti za to da mladi ponesu sve dokumente i iskaznice koji su potrebni za prijelaz preko granice (pogledajte dio 11.2).

11.5 Djeca putuju po povoljnijoj tarifi. To vrijedi za djecu i maloljetnike mlađe od 15 godina. Ako bi povoljnija tarifa bila niža od snižene cijene, dijete će automatski dobiti povoljniju cijenu.

12  Putnici s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti

12.1 Načelno se prevoze sve osobe, neovisno o tome jesu li invalidi ili imaju ograničenu pokretljivost. Osobama s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti FlixBus pruža pomoć u okviru nadležnosti prijevoznika prema Prilogu I a i b odredbe (EU) 181/2011.

12.1.1 Osobe s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti u Češkoj putuju po povoljnijoj cijeni ako prilože ZTP ili ZTP/P karticu za invalide koja je izdana u Češkoj

12.2 Pratitelj, psi pratitelji ili vodiči slijepe osobe

12.2.1 Jedan pratitelj ne plaća prijevoz ako je dokazana neophodnost stalne pratnje. Dokaz podrazumijeva prilaganje odgovarajućeg dokumenta na početku vožnje, na kojem je potpisana neophodnost stalnog nadzora, npr. u Njemačkoj, iskaznica za osobe s teškim invaliditetom ili liječnička potvrda.

12.2.2 Kako bi se omogućio prijevoz osobi s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti i njezinu pratitelju, potrebno je na nas putnik informira o njegovoj potrebi prije rezervacije. (pogledajte paragraf 12.5.3).

12.2.3 Psi pratitelji ili vodiči za slijepe koji moraju biti uz osobu s invaliditetom, besplatno će se prevoziti ako se kao dokaz priloži valjana iskaznica za invalide ili odgovarajući certifikat (pogledajte paragraf 12.2.1). Te životinje ne moraju imati brnjicu.

12.2.4 Kako bi se omogućio prijevoz pratitelja ili psa vodiča, potrebno je da putnik prije njegove rezervacije, no najkasnije 36 sati prije početka putovanja, telefonski obavijesti Službu za korisnike o njegovoj potrebi.

12.3 Stanice/autobusni kolodvori

Društva grupacije FlixCompanies ne utječu na infrastrukturu ni stanje stanica i autobusnih kolodvora koje mogu koristiti invalidi, zbog čega za to neće snositi nikakvu odgovornost. Odgovornost za to snosi isključivo vlasnik stanice.

12.4 Uskraćivanje pružanja usluge prijevoza

12.4.1 Ako zbog konstrukcije ili infrastrukture, uključujući autobusne kolodvore i stanice, fizički ne bude moguće omogućiti ulazak, izlazak ili prijevoz osoba s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti na siguran i operativno izvediv način, zadržava se pravo odbijanja rezervacije, izdavanja putne karte ili njezino davanje na bilo koji drugi način ili prihvaćanje osobe u vozilo. U tom slučaju dotična osoba bit će informirana o prihvatljivom alternativnom prijevozu putem službe društava grupacije FlixCompanies.

12.4.2 Zbog konstrukcije vozila, prijevoz će trenutačno biti moguć samo kada osobe s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti budu u stanju samostalno putovati bez tuđe pomoći. Putnik može zahtijevati da ga prati druga osoba koju on izabere i koja je u stanju pružiti pomoć osobi s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti kako bi se otklonili razlozi uskraćivanja pružanja usluge prijevoza. Takav pratitelj vozit će se besplatno, a ako bude izvedivo, bit će mu dodijeljeno jedno sjedalo pored osobe s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti.

12.4.3 Dotični putnik će bez odgode i na zahtjev pisanim putem u roku od pet dana nakon primitka zahtjeva biti obaviješten o razlozima uskraćivanja pružanja usluge prijevoza.

12.4.4 Ako se provjeri mogućnost prijevoza putnika s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti te ako se izda putna karta, no tom putniku se ipak uskrati prijevoz, i putnik i njegov pratitelj imaju sljedeće mogućnosti: (a) nadoknada cijene vožnje i po mogućnosti što prije besplatna povratna vožnja do prve polazne točke sukladno informacijama na ugovoru o pružanju usluge prijevoza ili (b) ako je to izvedivo, nastavak vožnje s promijenjenom rutom preko prikladnog alternativnog pružatelja usluge prijevoza do odredišta navedenog u ugovoru o pružanju usluge prijevoza.

12.5 Prijevoz invalidskih kolica ili pomagala za hodanje

12.5.1 Putnici s invaliditetom ili ograničenom pokretljivosti imaju pravo na besplatan prijevoz invalidskih kolica ili pomagala za hodanje u prtljažniku autobusa. Iz sigurnosnih razloga, invalidska kolica moraju biti sklopiva i ne smiju imati električni pogon.

12.5.2 U skladu s time, sva invalidska kolica koja su potrebna u putničkom prostoru, neovisno o datumu izrade moraju imati pričvrsne točke za učvršćenje, tzv. opteretne čvorove prema normi DIN 75078-2, i odobrenje proizvođača prema normama DIN EN 12183 ili 12184. Ispunjenje zadanih normi prijevoza treba potvrditi u obrascu poslanom prije rezervacije. (pogledajte paragraf 12.5.4).

12.5.3 Kako bi se provjerila mogućnost prijevoza, putnik će biti zamoljen da telefonom informira Službu za korisnike o vrsti invalidskih kolica ili drugih pomagala od 14 do 7 dana prije rezervacije (kod prijevoza unutar putničkog prostora) ili 36 sati (kod prijevoza unutar prtljažnika) prije početka vožnje.

12.5.4 Putnik je odgovoran za to da invalidska kolica budu ispravna i tehnički izrađena tako da se tijekom vožnje mogu sigurno koristiti. Invalidska kolica ispunjavaju aktualne sigurnosne zahtjeve. Prijevoz u invalidskim kolicima može biti uskraćen ako postoje ključni argumenti koji onemogućavaju siguran prijevoz ili ga dovode u pitanje. Prijevoznik se odriče svake odgovornosti koja je povezana s tehničkim nedostacima invalidskih kolica.

13 Rezervacije sjedala

13.1 Rezerviranje sjedala

13.1.1 Na nekim putovanjima FlixBusom određeno sjedalo može se rezervirati prilikom kupnje karte na našim web stranicama, u agencijama ili na blagajnama za prodaju karata FlixCompanies. Dostupnost i naknada za rezervaciju razlikuju se ovisno o ruti, liniji, kategoriji sjedala (prolaz, prozor, red ili stol) i vremenu rezervacije.

13.1.2 Rezervacija sjedala priznaje se ako je navedena na potvrdi rezervacije. Kod rezervacija s više osoba rezervacije sjedala nisu povezane s osobama, odnosno neće se povezati rezervacija sjedala s osobom koja je vlasnik rezervacije.

13.1.3 Ne postoji obveza rezervacije sjedala (koja se naplaćuje). Ako se ne rezervira određeno sjedalo, na početku vožnje putnik može u autobusu slobodno odabrati sjedalo u definiranom području. U tom slučaju ne može se zajamčiti da će članovi obitelji i grupe sjediti zajedno. No uvijek se jamči da će svaki kupac imati sjedalo u autobusu.

13.2 Ograničenja pri rezervaciji sjedala

13.2.1 Kod zakašnjelog dolaska u autobus gubi se pravo na određeno sjedalo i prijevoz. FlixBus je u tom slučaju ovlašten prodati kartu drugom putniku u skladu sa člankom 7.2. Stoga se i u slučaju rezervacije sjedala preporučuje dolazak na stanicu najmanje 15 minuta prije polaska.

13.2.2 Općenito su osobe s rezervacijom sjedala ovlaštene da zauzmu sjedalo koje se može rezervirati. FlixBus može ponovno dodijeliti sjedala iz internih ili sigurnosno-tehničkih razloga, čak i nakon početka vožnje. To može biti slučaj kada trudnice, maloljetnici, djeca koja putuju sama ili osobe s tjelesnim ograničenjima moraju promijeniti sjedalo i kada nema slobodnih odgovarajućih mjesta. U tom slučaju treba slijediti upute vozača autobusa. Nova dodjela sjedala provodi se bez obzira na rasu, religiju, boju kože, nacionalnost ili spol.

13.2.3 Ako treba izvršiti promjenu rezervacije sjedala, a ne može se dodijeliti nijedno sjedalo u rezerviranoj ili višoj kategoriji, putnik može zatražiti povrat naknade za rezervaciju sjedala.

13.2.4 Kod izostanka linije ili kašnjenja u skladu s člankom 16, refundirat će se iznos rezervacije sjedala.

13.2.5 Refundacija neće biti moguća ako nije došlo do vožnje ili je sjedalo besplatno dodijeljeno ili primljeno.

13.3 Storniranje i promjena rezervacije

Naknada za rezervaciju sjedala može se vratiti kod storniranja ili promjene vožnji, dok god se sjedalo ne dodijeli besplatno. Na snazi su odredbe iz stavka 5 Uvjeta rezervacije. Kod storniranja vožnje rezervacije sjedala mogu se prenijeti na druge osobe iste rezervacije.

13.4 Rezerviranje dodatnog sjedala

13.4.1 Na snazi su odredbe 13.1 do 13.3.

13.4.2 Dodatno sjedalo ne predstavlja dodatni zahtjev za transport sukladno odlomku 2.2. Stoga se ne smije prenositi na drugu osobu bez valjane karte.

13.4.3 Naknada za dostupno sjedalo regulirana je našim trenutnim važećim cijenama karata. Odredba 13.1.1. također se odnosi na naknadu za rezervaciju dodatnog sjedala.

14  Prijevoz robe

14.1 Prtljaga:

14.1.1 Prijevoz redovne prtljage uključen u cijenu vozne karte ograničen je na jedan komad prtljage bez naknade po putniku maksimalne veličine 80 x 50 x 30 cm po komadu. Dopuštena su neznatna odstupanja od ovih dimenzija ako opseg komada prtljage koji čini zbroj visine, širine i duljine ne prelazi 160 cm. Svaki putnik može ponijeti komad prtljage bez naplate do maksimalne ukupne težine 20 kg. Pod redovnom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi i torbe. Iznimka je prijevoz jednog treking ruksaka. Imajte na umu da kod nekih naših linija mogu postojati iznimke u vezi sa smjernicama za prtljagu. Ukoliko bude potrebno, to će biti naznačeno tijekom procesa kupovine karte i na izdanoj karti.

14.1.2 Dodatna prtljaga

14.1.2.1 U pojedinim slučajevima, ovisno o raspoloživom prostoru, uz naknadu je moguć prijevoz još jednog komada prtljage (dodatna prtljaga) maksimalnih dimenzija 80 x 50 x 30 cm i maksimalne težine od 20 kg. I za dodatnu prtljagu dopuštena su neznatna odstupanja u dimenzijama, pod uvjetom da ukupni opseg komada prtljage nije veći od 160 cm. Ne postoji opće pravo na prijevoz više od jednog komada prtljage. Imajte na umu da kod nekih naših linija mogu postojati iznimke u vezi sa smjernicama za prtljagu. Ukoliko bude potrebno, to će biti naznačeno tijekom procesa kupovine karte i na izdanoj karti.

14.1.2.2 Potrebna je prethodna rezervacija dodatne prtljage. Rezervacija se može izvršiti putem interneta tijekom postupka rezervacije ili online putem opcije Upravljanje rezervacijom nakon kupnje karte. Ako u prtljažniku autobusa ima dovoljno mjesta, a dodatna prtljaga još nije rezervirana, dodatnu prtljagu možeš platiti kod vozača autobusa. Ova procjena je odgovornost vozača autobusa. Dostupnost i naknada za dodatnu prtljagu ovisi o ruti, liniji, vremenu rezervacije i načinu rezervacije.

14.1.3 Putnici moraju označiti svoju prtljagu svojim imenom i adresom za potrebe ispravnog raspoređivanja i povrata te prije svega kako se ne bi pomiješala.

14.1.4 Putnici su odgovorni za utovar svoje prtljage kod promjene vozila. Vozač može pružiti pomoć samo u iznimnim slučajevima te to ne opravdava općenite zahtjeve za pomoć kod utovara, osim kada su putnici osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti.

14.2 Ručna prtljaga:

14.2.1 Ručna prtljaga se ne naplaćuje, no ograničena je na jedan komad prtljage po putniku, maksimalne veličine od 42 x 30 x 18 cm i maksimalne težine od 7 kilograma.

14.2.2 Putnici trebaju pospremiti i nadzirati ručnu prtljagu u putničkom prostoru tako da je zajamčena njezina sigurnost, odgovarajuće funkcioniranje autobusa nije ugroženo te ostali putnici putuju neometano. Ručna prtljaga trebala bi se u načelu položiti na za to predviđene police ili poleći ispod sjedala ispred putnika.

14.2.3 Ručna prtljaga i njezin sadržaj briga je putnika tijekom trajanja putovanja i na nju je potrebno primjereno paziti. U slučaju da se opazi neovlašten pristup trećih osoba, potrebno je o tome obavijestiti vozača autobusa. Putnici moraju provjeriti je li sve uredu s njihovom ručnom prtljagom prije kraja putovanja.

14.3 Posebna prtljaga:

14.3.1 Takozvanu posebnu prtljagu putnik mora prethodno registrirati i za nju dobiti posebnu potvrdu. Općenito nije moguće tražiti prijevoz samo posebne prtljage.

14.3.2 Posebnom prtljagom smatraju se predmeti koji dimenzijama premašuju dimenzije propisane za redovnu prtljagu. Pritom opseg komada posebne prtljage (visina u cm + širina u cm + dubina u cm) ne smije biti veći od 240 cm. Uz to, pojedinačni komad posebne prtljage ne smije biti teži od 30 kg.

14.3.3 Prijevoz posebne prtljage ograničen je na jedan komad po putniku.

14.3.4 Postolja, namještaj ili dijelovi namještaja, elektronički uređaji, daske za surfanje i kartonske kutije općenito se isključuju iz prtljage. Ortopedska pomagala i bicikli ne računaju se kao posebna prtljaga. Ti predmeti podliježu posebnim uvjetima.

14.3.5 Potrebna je prethodna rezervacija posebne prtljage. Rezervacija se može izvršiti putem interneta tijekom postupka rezervacije ili online putem opcije Upravljanje rezervacijom nakon kupnje karte. Ako u prtljažniku autobusa ima dovoljno mjesta, a posebna prtljaga još nije rezervirana, posebnu prtljagu možeš platiti kod vozača autobusa. Ova procjena je odgovornost vozača autobusa. Dostupnost i naknada za posebnu prtljagu ovisi o ruti, liniji, vremenu rezervacije i načinu rezervacije.

14.4 Glazbeni instrumenti:

14.4.1 Glazbeni instrumenti ubrajaju se u posebnu prtljagu. U slučaju da je određeni instrument (uključujući zaštitni kofer ili futrolu) manji od propisane veličine ručne prtljage, može se prevoziti besplatno umjesto ručne prtljage. U slučaju da je određeni instrument (uključujući zaštitni kofer ili futrolu) veći od propisane veličine ručne prtljage, mora se prevoziti u stražnjem spremniku za prtljagu. U tom slučaju naplaćuje se dodatna naknada (u skladu s paragrafom 14.3.5.). Glazbeni instrumenti i njihovi zaštitni koferi ili futrole čije mjere prelaze 135 x 48 x 35 cm se ne prevoze.

14.4.2 Općenito se preporuča prijevoz glazbenih instrumenata u tvrdim koferima ili futrolama.

14.5 Vrijedni predmeti i elektronička oprema:

14.5.1 Vrijedni predmeti, kao što su gotovina, nakit, dragocjeni metali, ključevi, naočale (sunčane naočale i/ili naočale za čitanje), elektronički uređaji (laptopi, iPadovi, tableti, MP3 playeri, mobilni telefoni, fotoaparati, prijenosni punjači, litijeve baterije ili litijevi akumulatori), e-cigarete, elektronička roba široke potrošnje (posebno laptopi, mobilni telefoni itd.) koja podliježe opozivu proizvođača ili prodavača, kontaktne leće, proteze, lijekovi, važni dokumenti (diplome, druge potvrde, vjerodajnice, putovnice, vozačke dozvole, osiguranja) itd. i lomljivi objekti moraju se nositi u ručnoj prtljazi, umjesto u običnoj prtljazi, i putnici su dužni voditi o njima računa.

14.5.2 Ako se putnici svejedno odluče staviti svoje vrijedne predmete u svoju običnu prtljagu, ne primaju se zahtjevi za naknadu štete. Slučajevi namjere ili svjesnog nehaja izuzimaju se od navedene odredbe.

14.6 Dječja kolica:

14.6.1 Dječja kolica prevoze se kao posebna prtljaga (maksimalno jedna kolica po putniku). Dječja kolica moraju biti sklopiva. Nesklopiva kolica se ne prevoze. Registracija se mora obaviti telefonski, pozivom dežurnoj liniji službe za korisnike, najranije 48 sati prije polaska.

14.6.2 Dječja kolica prevoze se besplatno.

14.7 Bicikli & Električni skuter:

14.7.1 Bicikli

14.7.1.1 Bicikli se mogu prevoziti na određenim linijama. Bicikli moraju biti standardne veličine, bez montiranih dijelova i ne smiju biti teži od 20 kg – e-bicikli, električni bicikli, tandem bicikli i tricikli ne mogu se prevoziti.

14.7.1.2 Preporučujemo da svi putnici koji na put žele ponijeti bicikl rezerviraju putovanje i prostor za bicikl znatno ranije.

14.7.1.3 Prijevoz bicikala obavlja se samo kada su dostupni odgovarajući kapaciteti od maksimalno pet bicikala po autobusu. Ne postoji općenito pravo na prijevoz bicikala.

14.7.1.4 Troškovi prijevoza bicikala podliježu dodatnom trošku za bicikla. Troškovi prijevoza bicikala neovisni su o duljini i cijeni karte rezervirane linije. Prijevoz se obavlja na nosačima za bicikle. U posebnim slučajevima, prijevoz je moguć samo u posebnim vrećama u spremniku za prtljagu (tj. u slučaju bicikla na sklapanje). Ukupne dimenzije vreće za bicikle ne smiju premašivati 240 cm (visina + širina + dubina) te ne smiju težiti više od 20 kg. U tom slučaju potrebno je o tome obavijestiti i službu za korisnike (pogledajte paragraf 14.3.5).

14.7.2 Električni skuter

14.7.2.1  U načelu je isključen prijevoz električnih skutera u međugradskim autobusima.

14.8 Predmeti zaboravljeni ili ostavljeni u autobusu nisu pokriveni osiguranjem. U slučaju da putnici ostave predmete u autobusu, trebaju ispuniti obrazac izgubljeno - nađeno na internetskim stranicama tvrtke Flix.

14.9 Nije moguć prijevoz opasnih tvari i predmeta, a naročito

 • eksplozivnih, lako zapaljivih, radioaktivnih i nagrizajućih tvari te tvari neugodnog mirisa
 • nezapakiranih ili neosiguranih stvari, koje mogu ozlijediti putnike.

To, primjerice, uključuje oružje, streljivo i pirotehnička sredstva.

15  Prijevoz životinja

15.1 U pravilu nije dozvoljen prijevoz pasa i drugih životinja autobusima na dugim relacijama.

15.2 Za pse vodiče osoba s invaliditetom i slijepih osoba vrijede pravila navedena u paragrafima 12.2.3 i 12.2.4.

16  Prava putnika u slučaju kašnjenja ili odgode

16.1 U slučaju odgode ili kašnjenja, grupacije FlixCompanies ili prijevoznik koji upravlja autobusnim kolodvorom o tome obavještava putnike koji polaze s terminala s osobljem, što je prije moguće te barem 30 minuta nakon vremena polaska prema voznom redu. Ujedno ih obavještava i o očekivanom vremenu polaska, čim takva informacija postane dostupna. Grupacije FlixCompanies nudi svim putnicima, a pogotovo onima koji polaze s kolodvora bez osoblja, informacije u elektroničkom obliku o odgodama ili kašnjenjima. Da bi primali takve informacije, putnici moraju dati potrebne podatke za kontakt (npr. broj mobilnog telefona).

16.2 Ako se razumno može predvidjeti da se predviđeni polazak rezerviranog putovanja mora odgoditi, da će kasniti više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnici mogu prema potrebi poduzeti sljedeće korake: (a) nastaviti svoje putovanje što je prije moguće na drugoj liniji koja vodi do istog odredišta navedenog u ugovoru o pružanju usluga prijevoza, po uvjetima usporedivima onima navedenima u tom ugovoru, ili (b) zatražiti povrat naplaćenog iznosa vozarine i besplatno putovanje autobusom natrag do mjesta polazišta, navedenog u ugovoru o pružanju usluga prijevoza. Mogućnost potraživanje povrata naplaćenog iznosa vozarine u cijelosti, postoji za dovršene, kao i za nedovršene dijelove puta u slučaju da putovanje postane uzaludno prema putnikovim izvornim planovima puta. Povrat se provodi u novčanom obliku u roku od 14 dana nakon primitka odštetnog zahtjeva ili od trenutka kada je putnicima dano da odaberu između prethodno navedenih mogućnosti (a) ili (b), osim ako putnici ne pristanu na neki drugi oblik povrata.

16.3 Flix putnicima nudi besplatan smještaj u hotelu ili nekom drugom obliku smještaja, kao i podršku u organizaciji prijevoza između autobusnog kolodvora i lokacije smještaja, u slučaju da je potrebno jedno ili više od jednog noćenja kao posljedica odgode ili kašnjenja putovanja s autobusnog kolodvora, koja prelazi 90 minuta kod putovanja koja prema voznom redu traju dulje od tri sata. U takvim okolnostima, Flix putnicima nudi grickalice, obroke ili pića, ovisno o trajanju čekanja ili kašnjenja, pod uvjetom da su dostupni na autobusnoj stanici ili kolodvoru, ili da se mogu drugačije razumno nabaviti. Flix ograničava ukupne troškove smještaja, isključujući troškove prijevoza između autobusne stanice i lokacije smještaja na 80 eura po noći po putniku i na maksimalno dvije noći. Prethodno navedena mogućnost potraživanja besplatnog smještaja u hotelu ili drugom obliku smještaja ne primjenjuje se u slučaju kada Flix može dokazati da je odgoda ili kašnjenje uzrokovano teškim vremenskim uvjetima ili prirodnim katastrofama koje ugrožavaju sigurnost funkcioniranja usluge autobusnog prijevoza.

16.4 U slučaju da autobus postane neupotrebljiv tijekom putovanja, Flix putnicima nudi nastavak usluge prijevoza u odgovarajućem vozilu ili prijevoz do odgovarajućeg mjesta gdje mogu pričekati nastavak putovanja.

16.5 Daljnja potraživanja koja proizlaze iz nanesene štete ili odgode se ne isključuju.

17  Odgovornost

17.1 U slučaju blagog nehaja, odgovornost se preuzima — osim u slučaju narušavanja zdravlja i tjelesne ozljede — samo ako dođe do povrede ugovornih obveza. Neograničena odgovornost za namjeru i svjesni nehaj nastavljaju se primjenjivati.

17.2 Odgovornost za popratnu štetu isključuje se u slučajevima običnog nehaja. Navedeno se ne primjenjuje u slučajevima narušavanja zdravlja i tjelesne ozljede s namjerom ili iz nehaja.

17.3 Iznos kompenzacije u slučajevima smrti računa se sukladno državnom zakonu. Maksimalni iznos predviđen državnim zakonom ne smije biti manji od 220 000 eura po putniku.

17.4 Odgovornost za iznos kompenzacije za oštećenje prtljage ograničava se i isključuje kako slijedi:

17.4.1 U slučaju oštećenja prtljage zbog nezgode koja uključuje autobus, ili gubitak prtljage iz istog razloga, iznos kompenzacije po zahtjevu za odštetu po putniku i komadu prtljage ograničava se na 1 200 eura.

17.4.2 Odgovornost se isključuje u slučajevima kada je gubitak komada prtljage nepovezan s nezgodom koja uključuje autobus, slučajnom zamjenom ili krađom prtljage, osim u slučajevima namjere i svjesnog nehaja.

17.4.3 Isključuje se odgovornost za štetu ili dodatnu štetu uzrokovanu propustom putnika u pogledu ispravnog pakiranja prtljage, osim u slučajevima namjere i svjesnog nehaja.

17.5 Odšteta u slučaju oštećenja invalidskih kolica i ostale opreme za pomoć u kretanju ili drugih pomagala uvijek minimalno iznosi koliko je potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zamjena ili podmirio trošak popravka izgubljene ili oštećene opreme. Tijekom tog postupka ulažu se svi napori da se nabave barem privremena zamjenska pomagala, koja odgovaraju tehničkim i funkcionalnim karakteristikama izgubljenih ili oštećenih invalidskih kolica ili druge opreme za pomoć u kretanju.

17.6 Zakona o prijevozu osoba, visina naknade za sve druge štete koje nisu slučajno oštećenje prtljage i oštećenje kolica i drugih pomagala za mobilnost ili pomoćnih uređaja ograničena je na ograničena je na 1 000 eura, osim ako je šteta posljedica namjere ili krajnje nepažnje.

17.7 Ograničenja i isključenja odgovornosti ne primjenjuju se na propisanu obveznu odgovornost bez namjere ili kada je u pojedinačnim slučajevima stupilo na snagu jamstvo bez utvrđivanja krivnje.

18  Opći uvjeti prijevoza

[Anulirano]

19  Nadležni sud

Nadležni sud za trgovce, pravne i fizičke osobe koje nemaju opće nadležnosti u Njemačkoj — kao i za pojedince koji su promijenili svoje mjesto prebivališta ili boravišta i koje se nalazi u inozemstvu, nakon sklapanja ugovora i pružanju usluga prijevoza i čije prebivalište ili boravište u trenutku djelovanja nije poznato — je München.

20  Nevažeće odredbe

U slučaju da pojedine odredbe u okviru ovih Općih uvjeta poslovanja i Općih uvjeta prijevoza postanu u potpunosti ili djelomično nevažeće ili ništavne, takve okolnosti u načelu ne ugrožavaju učinkovitost ugovora o pružanju usluga prijevoza u cjelini.

 

II.  Posebni uvjeti prijevoza za određene zemlje

1.   Dopune Uvjeta prijevoza u Danskoj:

 • U pogledu točke 5: Za vožnje unutar Danske, studenti, djeca i starije osobe imaju pravo na povoljnije cijene karata. Naglašavamo da ako odaberete rezervirati takvu vožnju i putovati po sniženoj cijeni, pri ulazu u autobus vozaču morate predočiti valjanu identifikacijsku iskaznicu. Karte kupljene u kategorijama za djecu, studente i starije osobe valjane su samo uz predočenje potrebne identifikacijske iskaznice. Ako se vozaču ne može predočiti valjana identifikacijska iskaznica, Vaša karta po sniženoj cijeni nije valjana i za ukrcaj u autobus potrebna je nova karta po redovnoj cijeni.

Danski vojnici koji služe obavezni vojni rok mogu besplatno putovati uz predočenje odgovarajućih dokumenata i vojne iskaznice. Potrebno je rezervirati sjedalo, a rezervacija se obavlja na stranici: podrska@flixbus.hr

 • U pogledu točke 11: Odredbe 11.2, 11.3 i 11.5 ne vrijede za linije unutar Danske. Maloljetnici mlađi od 16 godina mogu putovati sami unutar Danske i na linijama s presjedanjem ako jedan roditelj ili skrbnik pisanim putem potvrdi da je maloljetnik u stanju putovati bez pratnje i nadzora. FlixBus neće biti odgovoran za nadzor maloljetnika. Unutar Danske djeca uvijek putuju po povoljnoj tarifi u odnosu na karte za odrasle. Do dvoje djece mlađe od 12 godina može besplatno putovati uz pratnju putnika koji ima najmanje 16 godina. Jedno dijete mlađe od 12 može besplatno putovati uz pratnju djeteta od 12 do 15 godina.

2.   Dopune Uvjeta prijevoza u Francuskoj:

 • U pogledu točke 7.6.: Svi putnici stariji od 18 godina, koji putuju u Francusku ili su na francuskom teritoriju, morat će od 9. kolovoza 2021. imati jedan od tri dokaza zdravstvenog stanja relevantna za Propusnicu po osnovu zdravstvenog stanja (Health Pass): potvrdu o potpunom cijepljenju, dokaz o valjanom negativnom RT-PCR ili testu antigena, rezultat pozitivnog RT-PCR testa koji potvrđuje oporavak od bolesti Covid-19, izdat ne ranije od 11 dana i ne kasnije od 6 mjeseci.
  Putnici koji ne nose dovoljno dokaznih potvrda mogu biti isključeni iz putovanja. U tom slučaju, ne postoji pravo na zamjenski prijevoz.
  Od 30. rujna 2021. ove se mjere odnose na sve putnike starije od 12 godina.
 • U pogledu točke 11: Odredbe 11.2, 11.3 i 11.4 ne primjenjuju se na linije u Francuskoj i linije iz Francuske u inozemstvo. Maloljetnike mlađe od 16 godina tijekom putovanja moraju pratiti roditelji ili skrbnici. Prilikom putovanja mladih u dobi od 16 i 17 godina iz Francuske u inozemstvo roditelj ili skrbnik treba se pobrinuti za to da mladi ponesu sve dokumente i iskaznice potrebne za prijelaz granice (osobna iskaznica ili putovnica).
 • U pogledu točke 12.2.1: Jedan pratitelj ne plaća prijevoz ako je dokazana neophodnost stalne pratnje. Dokaz podrazumijeva prilaganje odgovarajućeg dokumenta na početku vožnje, na kojem je potpisana neophodnost stalnog nadzora, u Italiji Atteste, a u Francuskoj Carte D'Invalidité (Besoin d´Accompagnement).

3.   Dopune Uvjeta prijevoza u Italiji

 • U pogledu točke 12.2.1: Jedan pratitelj ne plaća prijevoz ako je dokazana neophodnost stalne pratnje. Dokaz podrazumijeva prilaganje odgovarajućeg dokumenta na početku vožnje, na kojem je potpisana neophodnost stalnog nadzora, npr. u Italiji, potvrde izdane preko lokalne zdravstvene ustanove (ASL) ili „državnog zavoda za socijalnu skrb“ (INPS)

4.   Dopune Uvjeta prijevoza u Poljskoj

 • U pogledu točke 2.2: Odredba ne isključuje pravo putnika da promijeni ugovor o prijevozu niti da odustane od ugovora o prijevozu kad se autobus zaustavi na autobusnoj postaji tijekom putovanja za linije kojima upravlja tvrtka FlixBus Polska sp. z o.o. Odustajanje od ugovora o prijevozu tijekom putovanja zahtijeva prethodno obavještenje vozača. Promjena ugovora o prijevozu tijekom putovanja zahtijeva prethodno obavještenje vozača i kupnju nove karte.
 • U pogledu točke 3.1: Karte kupljene za linije kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o. smatraju se fakturom u okviru značenja Zakona Poljske o PDV-u.
 • U pogledu točke 3.2.1: U određenim autobusima moguće je kupiti karte za linije kojima upravlja tvrtka FlixBus Polska sp. z o.o.
 • U pogledu točke 3.5.4: Za putovanja unutar Poljske postoje počasni zakonski popusti koji se odobravaju kvalificiranim osobama prema zakonu Poljske o pravima na prijevoz po sniženoj cijeni u javnom prijevozu ili drugim odredbama. Trošak u ovom slučaju obračunava se temeljem zakonskog popusta i cijeni navedenoj u popisu troškova koji trenutačno vrijedi za navedenu rutu. Putnik ima obvezu pokazati valjani dokument kojim potvrđuje prava na popust prije ukrcaja na autobus. Ovdje možete pronaći informacije o počasnim zakonskim ustupcima i valjanim dokumentima kojima se potvrđuje podobnost.
 • U pogledu točke 5: Za usluge koje izvršava FlixBus Polska sp. z o.o., odredbe iz klauzule 5. primjenjuju se i u slučaju nedostatka valjanog dokumenta kojim se potvrđuje pravo na besplatnu ili sniženu cijenu karte.
  • 5.3: Za usluge koje izvršava FlixBus Polska sp. z o.o., povećana cijena karte zbroj je odgovarajuće cijene i dodatne cijene: 150 PLN - prikupljenih tijekom pregleda ili 200 PLN - kad se izda zahtjev za plaćanje.
  • 5.4: Za usluge koje izvršava FlixBus Polska sp. z o.o., vraća se iznos povišene cijene i dodatne cijene, a zahtjev za plaćanje poništava se nakon plaćanja naknade za obradu u iznosu od 15 PLN i ako putnik, najkasnije u roku od 7 dana od dana prijevoza, dostavi dokumente koji dokazuju da je određeno putovanje rezervirano ili da ima pravo na besplatnu ili sniženu cijenu karte. Mjerodavna dokumentacija treba biti dostavljena putem kontakt obrasca na https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=hr ili preporučenim pismom na adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varšava, Poljska.
 • U pogledu točke 9.3: U Poljskoj nije dopuštena konzumacija alkohola u autobusu.
 • U pogledu točke 9.5: Na veze kojima upravlja FlixBus Polska sp. z o.o. primjenjuje se klauzula 9.5 uz odredbu da putnici imaju samo obvezu platiti odštetu u iznosu stvarnih troškova izazvane štete.
 • U pogledu točke 17: Za Poljsku se ne primjenjuju propisi navedeni u paragrafu 17, nego sljedeće odredbe odgovornosti (17.8.1 do 17.8.9) u skladu s odredbama građanskog zakonika Poljske i Zakona Poljske o prijevozu:
  • 17.8.1: Pritužbe koje proizilaze iz ugovora o prijevozu sklopljenog s prijevoznikom, trebaju se slati preko obrasca na web portalima Flixja, predavati vozaču autobusa u pisanom obliku ili poslati u pisanom obliku (putem preporučene pošte) na sljedeću adresu: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Poljska. Pritužbe se mogu slati u roku od jedne godine od dana nastanka okolnosti koje su predmet pritužbe.
  • 17.8.2: Pritužba posebice treba obuhvatiti ime podnositelja pritužbe, opis iznesenih okolnosti i rezervacije, indikacije o pretrpljenoj šteti, utvrđivanje potraživanja (iznos naknade), potpis podnositelja pritužbe. Uz pritužbe moraju biti priloženi originali ili fotokopije karte kao i ostali dokumenti vezani za sklapanje ugovora o prijevozu uključujući i dokumenta koja potvrđuju prava na besplatno ili putovanje po povoljnijoj cijeni.
  • 17.8.3: U slučaju pritužbe vezane za prtljagu, molimo opišite oštećenje ili nastale okolnosti.
  • 17.8.4: Ako pritužba ne ispunjava gore navedene uvjete, treba poslati dodatne informacije. U tim slučaju, prijevoznik poziva podnositelja pritužbe da popravi nedostatke ili osigura dodatna objašnjenja u roku od 14 dana od primitka zahtjeva. Neodgovaranje na poziv u propisanom razdoblju rezultira neprihvaćanjem pritužbe.
  • 17.8.5: Prijevoznik razmatra pritužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja pritužbe ili od dana primitka kompletirane pritužbe. 
  • 17.8.6: Ostali uvjeti i detaljan opis postupka rješavanja pritužbe regulirani su Zakonom Poljske o prijevozu i izvršnim propisima.
 • U pogledu točaka od 18 i 19: Navedene se odredbe ne primjenjuju na linije kojima upravlja tvrtka FlixBus Polska sp. z o.o.

5.   Dodatni uvjeti prijevoza za Češku Republiku

 • U pogledu točke 3.3.3.: U skladu s odredbama odjeljka 1840. zakona br. 89/2012 zbirke zakona dopunjenog i izmijenjenog Građanskog zakonika, posebne odredbe koje se odnose na obveze iz ugovora na daljinu prema kojima potrošač ima pravo na povlačenje iz ugovora unutar četrnaest dana ne primjenjuju se na ugovore o prijevozu putnika.
 • U pogledu točaka od 11.2. do 11.4.: Umjesto dobne granice navedene u stavcima od 11.2. do 11.4., dozvoljen je prijevoz djece mlađe od šest godina isključivo u pratnji osobe starije od deset godina.
 • U pogledu točke 11.5.: Putnici do šest godina starosti putuju bez naknade; to ne vrijedi za drugo i svako naknadno dijete u pratnji istog putnika ili ako dijete putuje na zasebnom sjedalu na zahtjev putnika u pratnji. Putnici u dobi od 6 do 18 godina putuju po sniženim tarifama.
 • U pogledu točke 12.: Unutar Češke Republike, osobe s invaliditetom ili ograničenom sposobnošću kretanja putuju po sniženoj tarifi ako predoče valjanu iskaznicu ZTP-a ili ZTP/P-a koja je izdana u Češkoj Republici.
 • U pogledu točke 12.2.1.: Pratitelj putuje bez naknade ako se predoči dokaz o potrebi stalne pratnje. Predočavanje dokaza definira se kao pokazivanje odgovarajuće isprave na početku putovanja u kojoj je navedena nužnost stalne pratnje; u Češkoj Republici to je valjana iskaznica ZTP/P-a izdana u Češkoj Republici.
 • U pogledu točke 12.2.4.: Odredba se ne primjenjuje.
 • U pogledu točke 16.2.: U slučaju da putnik posjeduje jednosmjernu kartu za povezano putovanje koje je na njegovoj polaznoj postaji odgođeno za 60 ili više minuta i putnik odluči odustati od putovanja, on ostvaruje pravo na povrat cijene karte za to putovanje.
 • U pogledu točaka od 17.1. do 17.3., 17.6., 17.7.: Primjenjuju se odredbe o zakonskoj odgovornosti.
 • U pogledu točke 17.4.2.: Umjesto navedene odredbe, primjenjuje se sljedeće: putnik će imati pravo na povrat po osnovu dokazane štete nastale usled izgubljene prtljage koja se transportovala u prtljažniku, u iznosu ne većem od 3.000 CZK.
 • U pogledu točke 18.: Uz ove Opće uvjete prijevoza, primjenjuje se i odluka Ministarstva prometa i veza br. 175/2000 zbirke zakona o Pravilima prijevoza u javnom željezničkom i cestovnom prometu putnika, kao i drugi relevantni propisi.
 • U pogledu točke 19.: Za sve moguće sporove između poduzeća FlixBus CZ s.r.o. i putnika nadležan je sud u Češkoj Republici. 

6.   Dodatni uvjeti prijevoza primjenjivi za Rusiju:

 • U pogledu točke 1.1.: U Rusiji, u nekim slučajevima, na vozila se primjenjuje brend FlixBus unatoč tome što je službeni prijevoznik na ruti autobusni prijevoznik partner. Ako uslugu prijevoza pruža partnersko poduzeće, primjenjuju se uvjeti partnerskog poduzeća i uvjeti tvrtke FlixBus.
 • U pogledu točaka 2.3., 3.2.1.: U Rusiji trenutačno nije dostupna kupnja karata u samim vozilima.
 • U pogledu točke 2.4.: Ne vrijedi u Rusiji.
 • U pogledu točke 3.1.: Na rutama unutar Rusije ispisana potvrda rezervacije je is obavezna. Kupnja FlixBus karata kod vozača još uvijek nije dostupna. Za kupnju karte putnik mora pružiti sljedeće informacije: prezime, ime, patronim, datum rođenja, vrstu i broj identifikacijskog dokumenta, telefonski broj, spol i nacionalnost. Provjera podobnosti za uslugu prijevoza provodi se usporedbom putnikova imena s podacima identifikacijskog dokumenta i popisom rezervacija koji je prikazan na mobilnom telefonu vozača ili osoblja kolodvora, ovisno o trenutačnom stanju rezervacija.
 • U pogledu točke 3.6.: Kupnja FlixBus karata putem telefona još uvijek nije dostupna.
 • U pogledu točaka od 5.1. do 5.4.: Ne vrijedi u Rusiji.
 • U pogledu točaka 7.1., 13.2.1.: Putnicima u Rusiji preporučujemo da stignu na polaznu postaju 30 minuta prije polaska
 • U pogledu točke 7.4.: Provjera prava na uslugu prijevoza provodi se usporedbom putnikova imena s podacima identifikacijskog dokumenta i popisom rezervacija koji je prikazan na mobilnom telefonu vozača ili osoblja kolodvora, na temelju trenutačnog stanja rezervacija. Ovaj postupak poželjno je obaviti    skeniranjem karte. Ako je nužno, putnici trebaju vozaču ili otpremnicima pružiti ispisanu potvrdu rezervacije i valjani identifikacijski dokument upotrijebljen prilikom rezerviranja.
 • U pogledu točke 10.5.: U slučajevima navedenima u stavku 10.4, FlixBus je dužan nadoknaditi trošak karte djelomice ili u cijelosti ili nadoknaditi troškove u nekom drugom obliku. Za više detalja, pogledajte stavak 16 – Prava putnika u slučaju kašnjenja i otkazivanja.
 • U pogledu točke 11: Tijekom vožnje svi putnici, uključujući djecu, moraju nositi sigurnosni pojaseve.
  Djeci je potrebno zasebno sjedalo u autobusu kako bi se osigurala njihova sigurnost tijekom putovanja.
  Putnik ima pravo povesti dvoje djece mlađe od dvanaest godina s odvojenim sjedištem uz popust od 50 %.
  Djeca u dobi od 0 do 13 godine ne smiju putovati sama. Oni moraju putovati s roditeljima, skrbnikom ili zaštitnikom i moraju imati sa sobom izvadak iz matice rođenih.
  Djeca i maloljetnici u dobi od 14 do 18 godina mogu putovati sami u Rusiji. Kada putuju u inozemstvo, trebaju valjanu međunarodnu putovnicu, vizu, ovjerene potvrde roditelja, skrbnika ili zaštitnika da im je dopušteno putovati samima.
 • U pogledu točke 12.1.: …u skladu s člankom 21.1. Savezni zakon br. 259.
 • U pogledu točke 12.2.1.: Ne vrijedi u Rusiji.
 • U pogledu točke 12.4.2.: Ne vrijedi u Rusiji.
 • U pogledu točke 12.5.3.: Za provjeru mogućnosti prijevoza invalidskih kolica ili drugih pomagala kojima se koristi, putnik mora nazvati službu za korisnike i navesti model invalidskih kolica ili drugog sredstva najkasnije 24 sata prije početka putovanja. Za putovanje u invalidskim kolicima, putnicima s ograničenom mobilnosti preporučamo da se obrate službi za korisnike najmanje 7 dana prije putovanja kako bismo mogli odabrati najprimjereniji prijevoz.
 • U pogledu točke 14.1.: Prtljaga bez naplate uključena u cijenu vozne karte ograničena je na jedan komad prtljage težine do 20 kg. Sveukupan zbroj dimenzija komada prtljage ne smije iznositi više od 180 cm. Putnik može ponijeti i jedan par skija u torbi i dječje sanjke bez naplate. Putnik može ponijeti još jedan komad prtljage (dodatna prtljaga) težine do 20 kg uz naknadu. Kada se sveukupno zbroje, tri dimenzije komada prtljage ne smiju iznositi više od 180 cm. Opće pravilo za prijevoz više od dvaju komada prtljage ne postoji. Prethodna prijava dodatne prtljage putem službe za korisnike nije potrebna. Prijevoz dodatne prtljage plaća se na prodajnom mjestu polazne postaje. Naknade za dodatnu prtljagu određuju autobusni prijevoznici partneri ili tvrtka FlixBus. Prijevoz trećeg komada prtljage moguć je samo pod uvjetom da u prtljažniku autobusa ima dovoljno slobodnog prostora. Dostupnost slobodnog prostora utvrđuje vozač prilikom ukrcaja.
 • U pogledu točke 14.2.: Ručna se prtljaga ne naplaćuje, ali je ograničena na jedan komad po putniku. Sveukupne dimenzije komada prtljage ne smiju iznositi više od 120 cm, a maksimalna težina iznosi 7 kg.
 • U pogledu točke 14.3.: Prijevoz posebne prtljage na rutama u Rusiji ne naplaćuje se pod uvjetom da u prtljažniku autobusa ima dovoljno slobodnog prostora. Prethodna rezervacija na mreži nije potrebna. Posebna prtljaga plaća se na prodajnom mjestu polazne postaje. Naknade za posebnu prtljagu određuju autobusni prijevoznici partneri.
 • U pogledu točke 14.4.: Prijevoz glazbenih instrumenata (osim onih koji ne premašuju maksimalne veličine utvrđene za ručnu prtljagu) plaća se na prodajnom mjestu polazne postaje.
 • U pogledu točke 14.7.1.: Na rutama u Rusiji prijevoz bicikala u prtljažniku autobusa moguć je samo uz naknadu, pod uvjetom da su sklopljeni, spremljeni u torbu i da postoji dovoljno slobodnog prostora u prtljažniku. Prijevoz bicikala plaća se na prodajnom mjestu polazne postaje.
 • U pogledu točke 14.9.: Nisu prihvaćeni za prijevoz (kao prtljaga i ručna prtljaga): tvari neprijatnog mirisa i opasne (zapaljive, eksplozivne, toksične, nagrizajuće i ostale), kao i predmeti koji kontaminiraju vozila ili odjeću putnika, nezapakirani ili nezaštićeni predmeti koji mogu ozlijediti putnike. Zabranjen je prijevoz oružja, streljiva i pirotehničkih sredstava.
 • U pogledu točke 15.: Životinje i ptice u kavezima s čvrstim dnom (košare, kutije, spremnici itd.) mogu se nositi kao dio ručne prtljage ako dimenzije tih kaveza (košara, kutija, spremnika itd.) odgovaraju veličini ručne prtljage.
 • U pogledu točaka 16.2., 16.3., 16.4.: Ako se polazak otkaže iz tehničkih razloga ili ako kasni više od sat vremena, ugovor o prijevozu može se raskinuti na zahtjev putnika. U tom slučaju povrat se vrši u cijelosti.
  Naknada za otkazivanje naplaćuje se od putnika:
  - 30 dana prije polaska – RUB 0
  - 14 do 29 dana prije polaska – RUB 20
  - 3 do 13 dana prije polaska – RUB 20
  - manje od 3 dana prije polaska – RUB 60
  - nakon polaska – RUB 100
  Dokumente možete vratiti:
  - putem posebnog obrasca na web mjestu (samo za elektroničke karte).
  - u posebnim uredima za prodaju karata na autobusnim stanicama. Postupak povrata na autobusnoj stanici određuje sama autobusna stanica.
  Ako je broj kontakta / mobilnog telefona koji je putnik naveo na karti netočan i nije bilo mogućnosti kontaktirati putnika ili poslati SMS poruku, prijevoznik odbija odgovornost obavijestiti klijenta prije bilo kakvih promjena u vezi s vožnjom. Zahtjevi u takvim slučajevima neće biti prihvaćeni.
 • U pogledu točke 17.3.: Iznos naknade u slučaju oštećenja života ili zdravlja neće biti manji od RUB 500.000 po osiguranom slučaju.
 • U pogledu točke 17.4.1.: U slučaju oštećenja prtljage uslijed nezgode u autobusu ili gubitka prtljage iz istog razloga, iznos naknade po zahtjevu za odštetu po putniku i komadu prtljage ograničen je na 500 EUR.
 • U pogledu točke 17.6.: Iznos naknade za svu drugu imovinsku štetu, koja ne uključuje oštećenja prtljage uslijed nezgode kao ni oštećenja invalidskih kolica i drugih pomoćnih vozila ili pomoćne opreme, ograničen je na 1000 EUR, osim u slučajevima kada je takva imovinska šteta posljedica nezakonite namjere ili krajnje nepažnje.
 • U pogledu točke 18.: Pored ovih Uvjeta prijevoza, na rute na području Rusije primjenjuje se Savezni zakon br. 259-FZ od 8. studenog 2007. N 259-ФЗ pod nazivom „Povelja o prometu vozila i gradskom kopnenom prometu vozila na električni pogon” kao i Uvjeti prijevoza putnika i prtljage u cestovnom prometu i gradskom kopnenom prometu vozila na električni pogon od 1. listopada 2020. br. 1586 u važećim inačicama.
 • U pogledu točke 19.: Moskva je mjesto jurisdikcije.

7. Dodatni uvjeti prijevoza primjenjivi za Švedsku:

 • u pogledu točke 16.2: 
  • Kašnjenja vožnji na linijama ukupne udaljenosti kraće od 150 km (npr. linija 690 Arlanda – Stockholm C).
   • Za vožnje na linijama ukupne udaljenosti kraće od 150 km primjenjuju se druge odredbe u slučaju kašnjenja dužeg od 20 minuta.
   • Putnici mogu obaviti svoje putovanje drugim prijevoznim sredstvom ili nastaviti putovanje autobusom koji kasni te će u oba slučaja imati pravo na financijsku kompenzaciju. Ona ne ovisi o udaljenosti za koju ste kupili kartu, već o ukupnoj udaljenosti autobusne linije na kojoj putujete.
  • Kompenzacija za druga prijevozna sredstva.
   • Ako postoje opravdane indikacije za pretpostavku da će putnici kasniti više od 20 minuta na svoje odredište, putnici imaju pravo da putovanje najprije obave drugim prijevoznim sredstvom, a zatim prime kompenzaciju za alternativan prijevoz. Alternativan prijevoz može biti, primjerice, javni prijevoz, taksi ili vlastiti automobil. Zahtjevi za povrat novca za putovanja taksijem mogu se razmatrati samo ako je vožnja obavljena od i do točno onih stanica za koje je putovanje bilo rezervirano ili planirano.
   • Troškovi alternativnog prijevoza moraju biti razumni u odnosu na okolnosti i ne smiju biti veći od 1/40 iznosa osnovne cijene, kako je utvrđeno u Kodeksu o socijalnoj sigurnosti (2010:110), (SEK 1182.50 za 2020. godinu). Ne postoje unaprijed utvrđena ograničenja u pogledu razumnih troškova, ali o tome će se odlučivati u svakom pojedinačnom slučaju.
   • Putnici mogu imati pravo i na kompenzaciju za druga prijevozna sredstva u slučaju kašnjenja, čak i ako nisu uspjeli kupiti autobusnu kartu. Autobus mora kasniti duže od 20 minuta, a pravo ostvaruju putnici koji su posebno planirali putovati upravo tim autobusom koji kasni. Mora postojati dokaz o tome da su putnici poduzeli određene pripreme za putovanje, primjerice, bili su na autobusnoj stanici / autobusnom kolodvoru radi putovanja autobusom koji kasni. 
  • Povrati naknada za karte
   • Ako putnici odluče nastaviti svoje putovanje autobusom koji kasni, imaju pravo na povrat novca:
    • ako vožnja kasni duže od 20 minuta, imaju pravo na povrat 50 % cijene vožnje.
    • ako vožnja kasni duže od 40 minuta, imaju pravo na povrat 75 % cijene vožnje.
    • ako vožnja kasni duže od 60 minuta, imaju pravo na povrat 100 % cijene vožnje.
   • Putnici koji zatraže povrat novca za alternativno prijevozno sredstvo moraju podnijeti zahtjev u roku od dva mjeseca nakon kašnjenja vožnje.

8. Dodatni uvjeti prijevoza primjenjivi na Ujedinjeno Kraljevstvo

 • re 11.3 : Odnosi se samo na putovanja unutar Ujedinjenog Kraljevstva.
 • re 11.4 : U slučaju putovanja izvan Ujedinjenog Kraljevstva, dijete mora imati najmanje 16 godina da putuje samostalno.