Zakonski popusti u Poljskoj

1. 100 % – granični policajci – nezakonita migracija

Granični policajci koji obavljaju službene dužnosti povezane sa sprječavanjem i suzbijanjem nezakonite migracije, na transportnim rutama od posebnog međunarodnog značaja

- - vrijedi za obična, brza, vrlo brza i ekspresna putovanja

2. 95% - pratitelji slijepih osoba

pratitelj ili njegovatelj koji prati slijepu osobu na putovanju

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

3. 95 % - njegovatelj ratnog invalida

pratitelj ili njegovatelj koji prati ratnog invalida za kojeg se smatra da je potpuno nesposoban za rad i samostalan život

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

4. 95 % - njegovatelji osoba koje nisu sposobne za samostalan život

pratitelj ili njegovatelj koji prati osobu nesposobnu za samostalan život

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

5. 93 % - slijepe osobe

slijepe osobe koje se smatraju nesposobnima za samostalan život

- vrijedi za obična putovanja

6. 78 % – granični policajci

Granični policajci u uniformi, tijekom obavljanja službenih dužnosti povazenih sa zaštitom državnih granica te tijekom pratnje privedenih osoba, patrola ili tijekom obavljanja aktivnosti povezanih s kontrolom prekograničnog prometa

- vrijedi za obična i brza putovanja

7. 78 % – carinici i službenici državne blagajne

Carinici i službenici državne blagajne tijekom obavljanja službene provjere navedene u Poglavlju V. Uredbe od 16. studenoga 2016. o državnom upravljanju porezom (Pravni list, Članak 1947)

- vrijedi za obična i brza putovanja

8. 78 % - policajci

policajci u uniformi koji prate privedene osobe ili štite imovinu, prevoze posebnu poštu, patroliraju i pružaju pomoć institucijama za provedbu zakona

- vrijedi za obična i brza putovanja

9. 78 % – vojni policajci

vojni policajci i vojnici odgovorni za provođenje vojnog zakona koji obavljaju službene dužnosti patroliranja i druge službene dužnosti u sredstvima javnog prijevoza

- vrijedi za obična i brza putovanja

10. 78 % – djeca s invaliditetom

djeca i adolescenti (do navršene 24 godine) s invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, za prijevoz od boravišta ili prebivališta do:

vrtića, škola, ustanova višeg obrazovanja, ustanova za njegu i obrazovnih ustanova, ustanova za osposobljavanje, posebnih školskih obrazovnih centara, posebnih obrazovnih centara, centara koji djeci i adolescentima omogućuju da ispune uvjete za školu i studij, centara za rehabilitaciju i obrazovanje, domova za socijalnu skrb, centara za podršku, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savjetovanje, uključujući specijalističke klinike i rehabilitaciju – i natrag

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

11. 78 % – pratitelji djece i adolescenata s invaliditetom

roditelj ili skrbnik koji prati dijete ili adolescenta s invaliditetom ili teškoćama u razvoju na putovanju do:

vrtića, škola, ustanova višeg obrazovanja, ustanova za njegu i obrazovnih ustanova, ustanova za osposobljavanje, posebnih školskih obrazovnih centara, posebnih obrazovnih centara, centara koji djeci i adolescentima omogućuju da ispune uvjete za školu i studij, centara za rehabilitaciju i obrazovanje, domova za socijalnu skrb, centara za podršku, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savjetovanje, uključujući specijalističke klinike i rehabilitaviju – i natrag

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

12. 78 % – ratni invalidi koji nisu sposobni za samostalan rad i život

ratni invalid za kojega se smatra da je potpuno nesposoban za rad i samostalan život

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

13. 78 % – neprofesionalni vojnici

vojnici koji služe neprofesionalni vojni rok, osim povremenog i produženog služenja, te osobe koje obavljaju tu dužnost na istovjetan način

- vrijedi za obična i brza putovanja

14. 78 % – djeca u dobi do 4 godine

djeca u dobi do 4 godine s vlastitim sjedalom

- vrijedi za obična i brza putovanja

15. 78 % – civili koji su izgubili vid u vojnim operacijama

civili koji su izgubili vid u vojnim operacijama te se smatraju nesposobnima za samostalan život

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

16. 78 % – studenti s invaliditetom

studenti (do 26 godina starosti) s invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, za prijevoz od mjesta prebivališta ili boravišta do:

vrtića, škola, ustanova višeg obrazovanja, ustanova za njegu i obrazovnih ustanova, ustanova za osposobljavanje, posebnih školskih obrazovnih centara, posebnih obrazovnih centara, centara koji djeci i adolescentima omogućuju da ispune uvjete za školu i studij, centara za rehabilitaciju i obrazovanje, domova za socijalnu skrb, centara za podršku, zdravstvenih ustanova, klinika za psihološko i pedagoško savjetovanje, uključujući specijalističke klinike i rehabilitaviju – i natrag

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

17. 51 % – slijepe osobe

slijepe osobe koje se smatraju nesposobnima za samostalan život

- vrijedi za vrlo brza i brza putovanja

18. 51 % – veterani

veterani i druge osobe koje ostvaruju to pravo – umirovljenici, invalidi i osobe koje primaju mirovinu ili obiteljski doplatak

- vrijedi za obična i brza putovanja

19. 51 % – antikomunističkih oporbenih aktivista i ljudi potisnutih zbog političkih razloga

- vrijedi za obična i brza putovanja

20. 49 % – osobe koje nisu sposobne za samostalan život

osobe koje nisu sposobne za samostalan život, osim slijepih osoba za koje se smatra da nisu sposobne za samostalan život

- vrijedi za obična putovanja

21. 37 % – djeca starija od 4 godine

djeca starija od 4 godine do početka obaveznog jednogodišnjeg predškolskog obrazovanja

- vrijedi za obična i brza putovanja

22. 37 % – slijepe osobe

slijepe osobe koje se ne smatraju nesposobnima za samostalan život

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

23. 37 % – ratni veterani s invaliditetom

ranjeni veterani koji primaju naknadu za ozljede ili bolesti prouzrokovane sudjelovanjem u aktivnostima u inozemstvu

- vrijedi za obična i brza putovanja

24. 37 % – ratni invalidi

- vrijedi za obična, brza i vrlo brza putovanja

25. 37 % – osobe koje nisu sposobne za samostalan život

osobe koje nisu sposobne za samostalan život, osim slijepih osoba za koje se smatra da nisu sposobne za samostalan život

- vrijedi za vrlo brza i brza putovanja