Ako imaš bilo kakvih poteškoća prilikom korištenja ove stranice, molimo te da nazoveš +385 13000803 ili se obratiš FlixBus Google Assistant aplikacija.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Zaštita podataka

Predgovor

Mi, FlixMobility GmbH, uključujući naše podružnice (u daljnjem tekstu zajednički nazvane: „FlixBus“, „mi“ ili „nas“), ovdje bismo vas željeli obavijestiti o zaštiti podataka na FlixBusu.

Propisi o zaštiti podataka za zaštitu osobe zahvaćene obradom podataka (u daljnjem tekstu nazivamo vas ispitanikom, kao i „kupac“, „korisnik“, „vi“ ili „ispitanik“) proizlaze posebno iz Opće uredbe EU o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679; u daljnjem tekstu „OUZP“). Ako odlučujemo o svrhama i načinima obrade podataka sami ili zajedno s drugima, to prije svega uključuje obvezu transparentnog informiranja o vrsti, opsegu, namjeni, trajanju i pravnoj osnovi obrade (usp. članak 13. i 14. OUZP-a).

Svrha ove politike (u daljnjem tekstu: „politika privatnosti“) je informirati vas o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

Naša politika privatnosti modularne je strukture. Sastoji se od jednog dijela koji sadržava opće informacije o svim obradama osobnih podataka i situacijama obrade koje stupaju na snagu svaki put kada se pristupi našem web-mjestu (Odredba 1 Opći podaci) i posebnog dijela čiji se sadržaj odnosi samo na tamo navedenu situaciju obrade s nazivom odgovarajuće ponude ili proizvoda, posebno kada posjetite naša web-mjesta, što je ovdje detaljnije opisano (Odredba 2 Posebne informacije).

Daljnje pravne informacije možete pronaći ovdje:

u vezi s FlixBusom:

Uvjeti i odredbe rezervacije (TCB)

Uvjeti i odredbe za prijevoz putnika (TCC)

Što se tiče FlixTrain:

Uvjeti cijena FlixTrain GmbH

Uvjeti i odredbe za prijevoz putnika FlixTrain GmbH (TCC)

Za kandidate za posao:

Informacije o zaštiti podataka za kandidate za posao

1.    Opće informacije

1.1    Definicija uvjeta

Ova se politika privatnosti temelji na sljedećim definicijama pojmova, kako je navedeno u članak 4. OUZP-a:

 • Osobni podaci“ su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu („ispitanik“). Osobu je moguće identificirati ako je se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, mrežni identifikator, lokacijski podaci ili putem podataka koji se odnose na njihove fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne karakteristike ili obilježja socijalnog identiteta (članak 4. stavak 1. OUZP-a). Prepoznatljivost se također može pružiti povezivanjem takvih podataka ili drugog dodatnog znanja. To ne ovisi o pojavi, obliku ili fizičkom utjelovljenju podataka (fotografije, video ili zvučne snimke mogu sadržavati i osobne podatke).
 • Obrada“ je svaka operacija u kojoj se rukuje osobnim podacima, bez obzira na to vrši li se putem automatiziranih sredstva (tj. podržane tehnologijom). To posebno uključuje prikupljanje (tj. nabavu), snimanje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, savjetovanje, uporabu, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje, kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka, kao i promjena definicije cilja ili svrhe koja je izvorno korištena kao osnova za obradu podataka (članak 4. stavak 2. OUZP-a).
 • Voditelj obrade“ je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (članak 4. stavak 7. OUZP-a).
 • Izvršitelj obrade“ je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke uime voditelja obrade, posebno u skladu s njegovim uputama (članak 4. stavak 8. OUZP-a).
 • Treća strana“ je svaka fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su pod izravnim ovlaštenjem voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka; to uključuje i druge pravne osobe koje pripadaju grupi (članak 4 stavak 10. OUZP-a).
 • Privola“ ispitanika znači bilo koju slobodno navedenu, specifičnu, informiranu i nedvosmislenu naznaku želja ispitanika kojom on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju; (članak 4. stavak 11. OUZP-a).

1.2    Ime i adresa voditelja obrade

Odgovorna osoba za obradu vaših osobnih podataka (članak 4. stavak 7. OUZP-a) je:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-pošta podrska@flixbus.hr

Dodatne informacije o našoj tvrtki mogu se naći u pravnoj obavijesti.

1.3    Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka naše tvrtke dostupan vam je u bilo kojem trenutku da odgovori na sva vaša pitanja i u svojstvu kontakt osobe za pitanja iz zaštite podataka.

Njeni kontakt podaci su:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-pošta data.protection@flixbus.com

Za opća pitanja o FlixBusu, molimo kontaktirajte podrska@flixbus.hr.

1.4    Pravni temelj obrade podataka

Obrada osobnih podataka dopuštena je ako se poštuje barem jedan pravni temelj naveden u nastavku:

 • Članak 6. st. 1 (a) OUZP-a: ispitanik je dao svoju privolu na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega/nju u jednu ili više specifičnih svrha;
 • Članak 6. st. 1 (b) OUZP-a: obrada je neophodna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik ugovorna strana ili za provedbu predugovornih mjera koje se provode na zahtjev ispitanika;
 • Članak 6. st. 1 (c) OUZP-a: obrada je neophodna radi poštivanja zakonske obveze koja podliježe voditelju obrade (npr. zakonska obveza zadržavanja);
 • Članak 6. st. 1 (d) OUZP-a: obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • Članak 6. st. 1 (e) OUZP-a: Ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade, ili;
 • Članak 6. st. 1 (f) OUZP-a: obrada je potrebna da bi se zaštitili legitimni interesi koje slijedi voditelj obrade ili treća strana, osim ako prevladavaju suprotstavljeni interesi ili prava ispitanika (posebno ako je ispitanik dijete).

Za obradu koju provodimo, mi navodimo primjenjivu pravnu osnovu prema Odredbi 2. Obrada se također može temeljiti na više pravnih osnova.

1.5    Kategorije primatelja

Pod određenim uvjetima, vaše osobne podatke prenosimo našim podružnicama ili nam se prenose osobni podaci iz naših podružnica, u mjeri u kojoj je to dopušteno.

Kao i u bilo kojoj većoj tvrtki, isto tako koristimo vanjske domaće i strane pružatelje usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i radimo s partnerskim tvrtkama u zemlji i inozemstvu. Oni uključuju, na primjer:

 • prijevoznici (pregled trenutnih prijevoznika možete pronaći ovdje)
 • pružatelji (IT) usluga
 • financijske institucije i pružatelji usluga platnog prometa
 • prodajni partneri
 • pružatelji korisničkih usluga (unutarnji/vanjski)
 • trgovci
 • zaštitarske tvrtke
 • (putni) osiguravatelji
 • drugi partneri angažirani za naše poslovanje (npr. revizori, banke, osiguravajuća društva, odvjetnici, nadzorna tijela, druge strane koje sudjeluju u akvizicijama tvrtki)

Pružatelji usluga i partnerske tvrtke moraju pružiti jamstva da primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere na takav način da obrada udovoljava zakonskim zahtjevima i štite prava ispitanika.

Osobne podatke prenosimo javnim tijelima i institucijama (npr. policiji, državnom odvjetništvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obveza/ovlaštenje.

Za obradu koju provodimo, određujemo kategorije primatelja podataka prema Odredbi 2.

1.6    Zahtjevi za prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Kao dio naših poslovnih odnosa, vaši osobni podaci mogu se dijeliti ili otkriti trećim stranama, koje se također mogu nalaziti izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), tj. u trećim zemljama.

Ako je potrebno, obavijestit ćemo vas u odgovarajućim odjeljcima Odredbe 2 o odgovarajućim detaljima prijenosa u treće zemlje u vezi s obradom koju smo izvršili.

Europska komisija potvrđuje da neke treće zemlje imaju zaštitu podataka koja je usporediva sa standardom EGP-a pomoću takozvanih odluka o adekvatnosti (popis tih zemalja i kopija odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti sa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Međutim, u ostalim trećim zemljama u koje se mogu prenijeti osobni podaci, možda nema postojano visoke razine zaštite podataka zbog nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, osiguravamo da je zaštita podataka na odgovarajući način zajamčena.

To je moguće, na primjer, obvezujućim propisima poduzeća (koji se nazivaju „obvezujućim korporativnim pravilima“), standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, potvrdama i priznatim kodeksima ponašanja.

Ako je to potrebno za vašu rezervaciju i s tim povezano pružanje i obradu prijevoznih usluga, prijenos osobnih podataka potrebnih za to u treće zemlje dopušten je u skladu s članak 49. stavak 1. (b) OUZP-a.

Molimo vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o ovoj temi.

1.7    Trajanje pohrane i brisanje podataka

Razdoblje pohrane prikupljenih osobnih podataka ovisi o namjeni za koju obrađujemo podatke. Podaci će se čuvati sve dok je to potrebno za postizanje namjeravane svrhe.

U slučaju da smo izvršili obradu, u Odredbi 2 navest ćemo koliko dugo ćemo podatke pohranjivati. Ako u nastavku nije navedeno izričito razdoblje pohrane, vaši će se osobni podaci izbrisati ili blokirati čim svrha ili pravna osnova za pohranu više ne budu vrijedile.

Međutim, pohrana (skladištenje) može se izvršiti i nakon određenog vremena u slučaju (neposrednog) pravnog spora s vama, ili ako su pokrenuti drugi pravni postupci ili ako je pohrana (skladištenje) propisana zakonskim odredbama kojima smo mi kao voditelji obrade podložni. Ako istekne razdoblje pohrane propisano zakonskim odredbama, osobni podaci bit će blokirani ili izbrisani, osim ako ne zahtijeva naše daljnje pohranjivanje i za to postoji pravna osnova.

1.8    Automatizirano donošenje odluka (uključujući profiliranje)

Ne namjeravamo koristiti nikakve osobne podatke prikupljene od vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizirano donošenje odluka (uključujući profiliranje). Ako želimo provesti ove postupke, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u skladu sa zakonskim odredbama.

1.9    Nema obveze davanja osobnih podataka

Sklapanje ugovora s nama u osnovi ne ovisi o tome da li ste nam prethodno dali osobne podatke. U načelu, isto tako ne postoji zakonska ili ugovorna obveza da nam dostavite svoje osobne podatke; međutim, određene ćemo ponude moći pružiti samo u ograničenoj mjeri ili ih uopće nećemo pružiti, ako za to ne dostavite potrebne podatke.

1.10    Zakonska obveza prijenosa određenih podataka

U određenim okolnostima možemo podlijegati posebnoj zakonskoj ili zakonskoj obvezi pružanja osobnih podataka trećim stranama, posebno javnim tijelima.

1.11    Sigurnost podataka

Za prikupljanje vaših podataka koristimo prikladne tehničke i organizacijske mjere uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizike od povrede podataka (uključujući vjerojatnost i učinak takvog događaja), kako bi se ispitanik zaštitio od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili od neovlaštenog pristupa trećih strana (npr. za naša web-mjesta koristimo TLS šifriranje). Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju uzimajući u obzir tehnološki razvoj.

Rado ćemo vam pružiti daljnje informacije o tome na zahtjev. Molimo vas da se u vezi s tim obratite našem službeniku za zaštitu podataka ili našem CISO-u (glavnom službeniku za sigurnost podataka).

Njegovi podaci za kontakt su:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-pošta it-security@flixbus.com

1.12    Vaša prava

U svakom trenutku možete ostvariti svoja prava kao ispitanik u vezi s vašim osobnim podacima, posebno tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke navedene u Odredbi 1.2. Ispitanici imaju sljedeća prava prema OUZP-u:

Pravo na informaciju
Informacije možete zatražiti u skladu s članak 15 OUZP-a o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. U svom zahtjevu za informacije trebali biste pojasniti svoju zabrinutost kako biste nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na zahtjev ćemo vam dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Napominjemo da vaše pravo na informacije može biti ograničeno pod određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravak
Ako podaci koji se odnose na vas nisu (više) točni, možete zatražiti ispravak u skladu s članak 16 OUZP-a. Ako su vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunu.

Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u skladu s odredbama članak 17 OUZP-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, ovisi o tome jesu li podaci koji se odnose na vas i dalje nužni za obavljanje naše zakonske dužnosti.

Pravo na ograničenje obrade
Sukladno odredbama članak 18 OUZP-a, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka koji se odnose na vas.

Pravo na prijenos podataka
Sukladno odredbama članak 20 OUZP-a, imate pravo na primanje podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu, ili pak zatražiti njihov prijenos drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor
Sukladno članak 21. st. 1 OUZP-a, imate pravo prigovoriti obradi vaših podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji se odnose na vašu određenu situaciju. Možete prigovoriti primanju oglašavanja u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti, u skladu s članak 21. st. 2 OUZP-a (prigovor oglašavanju u slučaju izravnog marketinga).

Pravo na žalbu
Ako smatrate da prilikom obrade vaših podataka nismo poštivali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu za zaštitu podataka na obradu vaših osobnih podataka, kao što je nadzorno tijelo za zaštitu podataka kojem smo odgovorni:

Bavarski državni ured za nadzor podataka, Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje privole
U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu na obradu vaših podataka što će imati učinak u budućnosti. To se isto tako odnosi na izjave o privoli izdane prije stupanja na snagu OUZP-a, tj. prije 25. svibnja 2018.

2.    Posebne informacije

2.1    Posjećivanje naših web-mjesta

Informacije o FlixBusu i uslugama koje nudimo možete posebno pronaći na https://www.flixbus.co.uk/ / https://www.flixtrain.com/ uključujući pripadajuće podstranice (u daljnjem tekstu zajednički nazvane „web-mjesto“ ili „web-mjesta“). Kada posjetite naša web-mjesta, vaši se osobni podaci obrađuju.

2.1.1    Usluge web-mjesta

Kada koristimo web-mjesta u informativne svrhe, prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:
Zapisi podataka: kada posjetite naša web-mjesta, evidencija zapisa podataka (koji se naziva „datoteke zapisa poslužitelja“) sprema se na naš web-poslužitelj. To se sastoji od:

 • stranice s koje je stranica zatražena (u daljnjem tekstu: URL upućivač)
 • naziva i URL-a tražene stranice
 • datuma i vremena zahtjeva za pristup (u vremenskoj zoni poslužitelja)
 • inačice korištenog web-preglednika
 • IP adrese računala koje podnosi zahtjev
 • količine prenesenih podataka
 • operacijskog sustava
 • poruke je li poziv bio uspješan (status pristupa/Http statusni kod)
 • GMT razlike u vremenskoj zoni

Pružatelje IT usluga koristimo za usluge poslužitelja naših web-mjesta i za statističke procjene zapisa podataka.

Obrada zapisa podataka služi u statističke svrhe i poboljšava kvalitetu naših web-mjesta, posebno stabilnost i sigurnost veze.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a. Naš legitimni interes je da vam web-mjesta možemo učiniti dostupnima na odgovarajući način.

2.1.2    Obrasci za kontakt

Prilikom korištenja obrazaca za kontakt obrađuju se podaci koji se prenose na ovaj način (npr. naslov, prezime i ime, adresa, tvrtka, adresa e-pošte i vrijeme slanja, predmet upita).

Obrada podataka iz obrasca za kontakt odvija se u svrhu obrade upita, a ovisno o osnovi i predmetu vašeg upita, bilo na pravnoj osnovi prema članak 6. st. 1 (b) OUZP-a, ako se tiče istrage povezane s ugovorom, ili u drugim slučajevima na pravnoj osnovi prema članak 6. st. 1 (f) OUZP-a, naš je legitimni interes obrađivanje upita iz obrasca za kontakt.

Pružatelje usluga za obradu poslova koristimo za odgovaranje na upite poslane putem naših obrazaca za kontakt.

Pored toga, pohranjujemo podatke iz obrasca za kontakt kao i odgovarajuću IP adresu kako bismo se pridržavali naših obveza pružanja dokaza, osiguranja poštivanja i dokumentiranja zakonskih obveza, kako bismo mogli razjasniti svaku moguću zlouporabu vaših osobnih podataka, te kako bi se osigurala sigurnost naših sustava.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (c) ili (f) OUZP-a.

2.1.3    Rezervacija, pružanje i obrada prijevoznih usluga

Pri rezervaciji karata za usluge prijevoza prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • adresa e-pošte
 • prezime i ime
 • podaci veze
 • podaci o plaćanju
 • datum rođenja (za usluge prijevoza gdje djeca imaju posebnu cijenu)
 • pristanak na odgovarajuće uvjete i odredbe
 • informacije o unaprijed rezerviranom mjestu
 • detalji prtljage
 • jezik domene rezervacije
 • kanal za rezervaciju (web ili aplikacija)

Također imate mogućnost davanja telefonskog broja za kontakt u slučaju kašnjenja ili promjene plana puta (neobvezno).

Ti se podaci obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu prijevoznih usluga, uključujući službu za korisnike, kao i za ispunjavanje zakonskih obveza.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b), (c) OUZP-a.

Neke od tih podataka također koristimo za preporuke proizvoda, pogledajte Odredba 2.1.4, za bilten pogledajte Odredba 2.1.5, a za korisnički račun pogledajte Odredba 2.1.6.

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prijevoza prikupljaju se i sljedeće kategorije osobnih podataka, ovisno o mjestu polaska i dolaska:

Ti se podaci obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu prijevoznih usluga, uključujući službu za korisnike, kao i za ispunjavanje zakonskih obveza.

Gore navedene podatke prosljeđujemo odgovarajućem prijevozniku ili prijevoznicima, kao i javnim tijelima ako postoji odgovarajuća obveza/ovlaštenje.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b) ili (c) OUZP-a.

Potrebni podaci o plaćanju proslijedit će se pružatelju usluga platnog prometa radi sigurne obrade plaćanja koje ste vi pokrenuli.

Naši pružatelji usluga plaćanja su:

Pružatelji usluga plaćanja Načini plaćanja

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemska
Politika privatnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Politika privatnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 München
Politika privatnosti:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Politika privatnosti:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b) ili (f) OUZP-a.

Za određene rezervacije također koristimo tehnologije i usluge Distribusion Technologies GmbH kao izvršitelje obrade (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49-30-3465507-50, e pošta: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4    Preporuka proizvoda

U mjeri u kojoj je to dopušteno, e-adresu primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prijevoza možemo koristiti za slanje redovnih ponuda e-poštom za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Vanjske pružatelje korisničkih usluga koristimo kao izvršitelje obrade za slanje preporuka za proizvode.

Ove ćete preporuke za proizvode primiti od nas bez obzira jeste li se pretplatili na bilten ili ste pristali na marketinšku komunikaciju e-poštom. Na ovaj način željeli bismo vam pružiti informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi vas mogli zanimati na temelju vaših nedavnih kupnji kod nas.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a; naš legitimni interes je obavijestiti vas o našem asortimanu proizvoda i predložiti vam određene proizvode.

U bilo kojem trenutku možete se usprotiviti uporabi adrese e-pošte u tu svrhu putem poveznice za odjavu preporuke za proizvod ili slanjem poruke na adresu unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5    Bilten

Ako se prijavite i za bilten putem naše poveznice za registraciju, molimo vas da pristanete na obradu vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mjesto prebivališta) kako bismo vam redovito slali naše biltene e-poštom.

Kao dio vaše pretplate na bilten, dobivamo i vašu privolu da možemo prilagoditi sadržaj našeg biltena u skladu s vašim potrebama i interesima.

Za registraciju za naš bilten koristimo takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poruku na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši će podaci biti blokirani i automatski izbrisani nakon mjesec dana.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža voditelj obrade (Odredba 1.2) i/ili tvrtke povezane s voditeljem obrade, ili partnerske tvrtke.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (a) OUZP-a.

Uz to, pohranjujemo IP adrese koje koristite i vrijeme registracije i potvrdu. Svrha postupka je dokazati da ste registrirani i, ako je potrebno, moći razjasniti svaku moguću zlouporabu vaših osobnih podataka. Ako vaše osobne podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na temelju naših legitimnih interesa u osiguravanju poštivanja i dokumentiranja pravnih zahtjeva.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a; naš je legitimni interes biti u mogućnosti dokazati privolu.

U bilo kojem trenutku možete opozvati uporabu svoje adrese e-pošte pomoću poveznice za odjavu biltena ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv ne utječe na zakonitost već izvršenih operacija obrade podataka.

Za distribuciju biltena koristimo vanjske pružatelje IT usluga koji se ponašaju kao izvršitelji obrade.

2.1.6    Korisnički račun

Imate mogućnost stvoriti osobni korisnički račun kod nas. U dijelu korisničkog računa koji je zaštićen lozinkom, možete jednostavno upravljati svojim rezervacijama i pohraniti svoje podatke za buduća putovanja.

Da bi se stvorio korisnički račun, prikupljaju se sljedeće obvezne informacije:

 • adresa e-pošte
 • ime i prezime
 • lozinka (samoizabrana)

Te podatke koristimo za upravljanje vašim korisničkim računom i za izradu računa.

Osim toga, na svoj korisnički račun možete unijeti i broj mobitela kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju kašnjenja ili promjene plana putovanja (neobvezno).

Možete odabrati i pohranjivanje sljedećih dodatnih podataka na svoj korisnički račun (nije obvezno):

 • titula
 • datum rođenja
 • adresa (poštanski broj, grad i država)
 • metode plaćanja

Ti se podaci koriste za upravljanje vašim korisničkim računom i izdavanje računa, a mogu se koristiti i za slanje personaliziranih preporuka za proizvode (Odredba 2.1.4) i – ako ste se registrirali u tu svrhu - za slanje biltena (Odredba 2.1.5).

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (a), (b) ili (f) OUZP-a.

Ako ste dali svoju privolu, takozvani trajni kolačići pohranjuju se na vašem uređaju s funkcijom „ostani prijavljen“, njihova je svrha osigurati da se ne morate ponovo prijavljivati tijekom naknadnih posjeta našem web-mjestu. Ova vam funkcija nije dostupna ako ste deaktivirali pohranu takvih kolačića u postavkama preglednika.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a.

Korisnički račun možete ažurirati ili izbrisati – a time i svoje pohranjene osobne podatke – u bilo kojem trenutku na svom osobnom korisničkom računu.

2.1.7    Korištenje kolačića, dodataka i ostalih usluga

Kolačići

Kada posjetite naše web-mjesto, podaci se pohranjuju u obliku kolačića (male tekstualne datoteke) na vašem uređaju. Tamo se pohranjuju podaci o vašoj uporabi web-mjesta (identifikacijski ID, datum posjeta itd.). Kolačiće koristimo kako bismo vam olakšali korištenje naših internetskih usluga putem različitih uslužnih funkcija (poput prepoznavanja prethodnih posjeta) i na taj način možemo bolje prilagoditi našu internetsku ponudu kako bi zadovoljila vaše potrebe.

Možete spriječiti pohranu kolačića i izbrisati postojeće kolačiće odabirom odgovarajućih postavki u vašem pregledniku. Funkcija „Pomoć“ na većini preglednika objašnjava kako možete odabrati ove postavke. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, to može utjecati na uslužne funkcije naših internetskih ponuda. Stoga preporučujemo da ostavite funkciju „Kolačići“ uključenom.

Uz to, koristimo kolačiće neovisnih pružatelja za tehnologije preusmjeravanja i ponovnog marketinga za optimizaciju naše web ponude i u marketinške svrhe na temelju interesa. Pohranjeno ponašanje kod pretraživanja analizira se pomoću algoritma tako da se preporuke ciljnih proizvoda na temelju interesa mogu zatim prikazati u obliku reklamnih natpisa ili oglasa na web-mjestima trećih strana. Pseudonimizirani profili za uporabu ne spajaju se s osobnim podacima o osobama kojima su ti pseudonimi dodijeljeni bez izričite i zasebne privole osobe na koju se ovo odnosi.

Iscrpne informacije o tome kako to postići na raznim preglednicima možete pronaći na sljedećim web-mjestima: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/ili Digital Advertising Alliance. Tamo ćete pronaći i informacije o tome kako možete izbrisati kolačiće sa svog računala, kao i opće informacije o kolačićima. Koristimo različite vrste kolačića:

Privremeni kolačići, koji se nazivaju i privremenim ili „kolačićima sesije“, jesu kolačići koji se brišu nakon što napustite našu internetsku uslugu i zatvorite preglednik. U takvim se kolačićima, na primjer, pohranjuju postavke jezika ili sadržaj narudžbe.

Trajni kolačići ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Primjerice, spremaju se status prijave ili uneseni pojmovi za pretraživanje. Takve kolačiće, između ostalog, koristimo za mjerenje dosega ili u marketinške svrhe. Trajni kolačići automatski se brišu nakon određenog razdoblja, koje može varirati ovisno o kolačiću. Međutim, ove kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku u sigurnosnim postavkama vašeg preglednika.

Uz „kolačiće prve strane“, koje smo postavili kao voditelji obrade podataka, koriste se i „kolačići treće strane“, koje nude drugi pružatelji usluga. U nastavku ćemo vas obavijestiti o korištenju „kolačića treće strane“ i o našoj suradnji s vanjskim pružateljima usluga koji za nas pružaju usluge poput web praćenja ili mjerenja dosega. U nastavku ćemo vas isto tako obavijestiti o mogućnosti ulaganja prigovora na uporabu pojedinačnih kolačića.

Pravni temelj za uporabu tehnički potrebnih kolačića je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a, naš legitimni interes je učiniti vam naša web-mjesta dostupnima s određenim funkcionalnostima, poboljšati ih i osigurati sigurnost i integritet naših web-mjesta.

Pravni temelj za uporabu funkcionalnih i marketinških kolačića je članak 6. st. 1 (a) OUZP-a.

Korištene usluge trećih strana

Tehnički potrebni kolačići

Adtriba

Podaci se prikupljaju i pohranjuju na ovom web-mjestu pomoću tehnologija tvrtke AdTriba GmbH - Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) i ti se podaci koriste za izradu pseudonimiziranih profila za uporabu. Ti se profili za uporabu koriste za analizu ponašanja posjetitelja i procjenjuje ih se kako bi se, prema potrebi, poboljšalo i prilagodilo dizajn našeg web-mjesta. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na uređaju koje koriste posjetitelji web-mjesta i tako im omogućuju prepoznavanje prilikom sljedećeg posjeta našem web-mjestu. Pseudonimizirani profili za uporabu ne spajaju se s osobnim podacima o osobama kojima su ti pseudonimi dodijeljeni bez izričite i zasebne privole osobe na koju se ovo odnosi.

Detaljnije informacije od pružatelja usluge možete pronaći u pravilima privatnosti tvrtke https://privacy.adtriba.com/.

Izvješćivanje Tapad za više aplikacija i za više uređaja

Ovo web-mjesto prikuplja i koristi podatke o različitim aplikacijama i više uređaja u svrhu izvješćivanja. Web-mjesto ne prikuplja osobne podatke pomoću kojih se može identificirati pojedinca, čak ni za aplikacije i uređaje. Web-mjesto koristi određene tehnologije za praćenje korisnika u svim aplikacijama i uređajima, uključujući sinkronizaciju kolačića i ID-a (identifikacijska oznaka).

Detaljnije informacije od pružatelja usluge možete pronaći u pravilima privatnosti tvrtke: https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Ovo web-mjesto/aplikacija koristi Snowplow Opensource, tehnologiju za analize tvrtke Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Ujedinjena Kraljevina).

Uz pomoć ove tehnologije za analize prikupljamo statističke podatke o korištenju našeg web-mjesta. Informacije koje prenosi vaš preglednik prikupljaju se i procjenjuju u kontekstu korištenja ovog web-mjesta. To se radi pomoću tehnologije kolačića i piksela koji su ugrađeni u svaku web-stranicu. Podaci prikupljeni na ovaj način koriste se za izradu profila za uporabu koji čine osnovu za web statistiku. Shodno tome, možete spriječiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu promjenom postavki softvera preglednika. Međutim, ističemo da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ovog web-mjesta.

Detaljnije informacije od pružatelja usluge možete pronaći u pravilima privatnosti tvrtke: https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Koristimo komponente TradeTrackera. TradeTracker je pridružena mreža koja nudi usluge partnerskog marketinga. Partnerski marketing je oblik distribucije zasnovan na internetu koji komercijalni operateri web-mjesta, koji se nazivaju trgovci ili oglašivači, koriste za prikazivanje oglasa koji se obično plaćaju provizijama putem klikova ili prodaju na web-mjestima trećih strana, tj. kod prodajnih partnera poznatih i kao podružnice ili izdavači. Trgovac pruža medij za oglašavanje putem pridružene mreže, tj. reklamni natpis ili drugo prikladno sredstvo za internetsko oglašavanje, koje podružnica naknadno integrira na svoja web-mjesta ili oglašava putem drugih kanala, poput oglašavanja putem ključnih riječi ili marketinga putem e-pošte.

Operativna tvrtka TradeTracker-a je TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Njemačka.

TradeTracker postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Što su kolačići, već je ranije objašnjeno. Kolačić za praćenje od TradeTracker ne pohranjuje nikakve osobne podatke. Spremaju se samo identifikacijski broj pridruženog društva, tj. partnera koji posreduje potencijalnom kupcu, kao i referentni broj posjetitelja web-mjesta i reklamni materijal na koji se klikne. Svrha spremanja ovih podataka je obrada uplata provizije između trgovca i pridruženog društva, koje se obrađuju putem pridružene mreže, tj. TradeTrackera.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti naše web-mjesto da postavlja kolačiće, kao što je već ranije objašnjeno, pomoću odgovarajuće postavke u korištenom internetskom pregledniku, čime ulaže trajni prigovor na postavljanje kolačića. Takva postavka u korištenom internetskom pregledniku bi isto tako spriječila TradeTracker da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Osim toga, kolačići koje je TradeTracker već postavio mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugog softverskog programa.

Primjenjiva pravila o privatnosti TradeTracker mogu se naći na https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Za statističke procjene web-mjesta koristimo tehnologije od Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Uslugu Webtrekka koristimo za prikupljanje statističkih podataka o korištenju naše internetske ponude. Webtrekk GmbH je certificiran od strane TÜV-a u području internetskog nadzora. Posebno je pregledano i certificirano prikupljanje i obrada podataka za praćenje radi usklađenosti zaštite podataka i sigurnosti podataka. Informacije koje prenosi vaš preglednik prikupljaju se i procjenjuju u kontekstu korištenja ovog web-mjesta. To se radi pomoću tehnologije kolačića i piksela koji su ugrađeni u svaku web-stranicu. Izravna veza s određenom osobom cijelo je vrijeme isključena. Podaci prikupljeni na ovaj način koriste se za stvaranje anonimnih profila za uporabu koji čine osnovu za web statistiku. Podaci prikupljeni tehnologijom Webtrekk ne koriste se za osobnu identifikaciju posjetitelja ovih web-mjesta, osim ako dotična osoba nije dala posebnu privolu, a ti se podaci ni u jednom trenutku neće spojiti s osobnim podacima koji se odnose na nositelja pseudonima.

U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na prikupljanje i pohranu podataka od strane Webtrekka, što će proizvesti učinak u budućnosti. Za više informacija o gore navedenoj temi i općenito o privatnosti kod Webtrekk, idite na sljedeću poveznicu: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/

Google Analytics

Kako bismo optimizirali naše web-mjesto, davali preporuke za proizvode i u marketinške svrhe, koristimo tehnologiju tvrtke Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, „Google“) za izradu pseudonimiziranih korisničkih profila za ponašanje posjetitelja tijekom pretraživanja našeg web-mjesta. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići koji omogućuju prepoznavanje internetskog preglednika pri sljedećem posjetu našem web-mjestu. Pohranjeno ponašanje tijekom pretraživanja analizira se pomoću algoritma tako da se preporuke ciljnih proizvoda na temelju interesa mogu kasnije prikazati u obliku reklamnih natpisa ili oglasa na web-mjestima trećih strana. Pseudonimizirani profili za uporabu ne spajaju se s osobnim podacima o osobama kojima su ti pseudonimi dodijeljeni bez izričite i zasebne privole osobe na koju se ovo odnosi.

U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na stvaranje pseudonimiziranih profila za uporabu za postavke oglašavanja/oglasa na temelju interesa tako što ćete pristupiti stranici https://adssettings.google.de/authenticated.

Dodatne informacije o oglašavanju na temelju interesa možete pronaći na https://policies.google.com/technologies/ads.

Funkcionalni kolačići

AWIN AG

Ovo web-mjesto koristi usluge tvrtke AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, NJEMAČKA). Kako bi registrirao poslovne transakcije (prodaja i/ili potencijalni kupci), AWIN AG postavlja kolačić na uređaj posjetitelja. Svrha ovih kolačića je dodijeliti uspješno oglašavanje određenoj poslovnoj transakciji i pružiti odgovarajuće usluge naplate. Osobni korisnički podaci se ne prikupljaju, ne obrađuju niti koriste za praćenje. Kod kolačića za praćenje, jedine pohranjene informacije odnose se na to kada je i na kojem uređaju kliknut oglas. Pohranjuje se samo jedinstveni slijed znamenki kojim se ne može identificirati pojedinačni korisnik i koji sadržava podatke o partnerskom programu oglašivača, izdavaču i određenom vremenu korisničke aktivnosti (klik ili prikaz). Dodatne informacije o obradi podataka u AWIN AG mogu se naći na https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Ovo web-mjesto koristi usluge tvrtke AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, SAD). Kako bi registrirao poslovne transakcije (prodaja i/ili potencijalni kupci), AWIN Inc. postavlja kolačić na uređaj posjetitelja. Svrha ovih kolačića je dodijeliti uspješno oglašavanje određenoj poslovnoj transakciji i pružiti odgovarajuće usluge naplate. Osobni korisnički podaci se ne prikupljaju, ne obrađuju niti koriste za praćenje. Kod kolačića za praćenje, jedine pohranjene informacije odnose se na to kada je i na kojem uređaju kliknut oglas. Pohranjuje se samo jedinstveni slijed znamenki kojim se ne može identificirati pojedinačni korisnik i koji sadržava podatke o partnerskom programu oglašivača, izdavaču i određenom vremenu korisničke aktivnosti (klik ili prikaz). Dodatne informacije o obradi podataka u AWIN Inc. mogu se naći na https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

Da bismo poboljšali korisničko iskustvo na našim web-mjestima, koristimo softver tvrtke Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, ulica Bisazza 20, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Softver koristimo za mjerenje i procjenu ponašanja korisnika (pokreti miša, klikovi, unosi na tipkovnici, visina pomicanja itd.) na našim web-mjestima. U tu svrhu kolačići se postavljaju na krajnje uređaje korisnika i spremaju se korisnički podaci poput podataka preglednika, operacijskog sustava, duljine boravka na stranici itd. Više informacija o obradi podataka putem tvrtke Hotjar možete pronaći na https://www.hotjar.com/privacy/. Možete uložiti prigovor na uporabu Hotjarovih usluga na https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Naše web-mjesto koristi uslugu web analize i optimizacije „Google Optimize“, koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljnjem tekstu „Google Optimize“). Uslugu Google Optimize koristimo za povećanje atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti našeg web-mjesta prikazujući nove funkcije i sadržaj postotku naših korisnika i statistički procjenjujući promjenu u uporabi. Google Optimize podusluga je Google Analyticsa (pogledajte odjeljak Google Analytics). Google Optimize koristi kolačiće koji vam omogućuju optimizaciju i analizu uporabe našeg web-mjesta. Podaci generirani ovim kolačićima o vašoj uporabi našeg web-mjesta obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Google Optimize koristimo s aktiviranim šifriranjem IP adrese tako da Google prije prijenosa vašu IP adresu skraćuje u državama članicama Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa prenosi se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje samo u iznimnim slučajevima. Google će koristiti ove podatke za procjenu vaše uporabe našeg web-mjesta, za sastavljanje izvješća o optimizacijskom testu i povezanim aktivnostima na web-mjestu te za pružanje daljnjih usluga povezanih s korištenjem web-mjesta i korištenjem interneta. Pohranu kolačića možete spriječiti prilagođavanjem postavki internetskog preglednika. Osim toga, možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić i povezanih s vašom uporabom našeg web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) od strane Googlea, te obradu tih podataka od strane Googlea, preuzimanjem i instaliranjem dostupnog dodatka za preglednik na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detaljnije informacije o Googleovom prikupljanju i obradi podataka možete pronaći u Googleovim pravilima privatnosti kojima možete pristupiti na https://policies.google.com/privacy.

Marketinški kolačići

Impact Radius

Impact Tech, Inc. (SAD) (ranije poznata kao „Impact Radius, Inc.“) i njegove partnerske tvrtke koriste kolačiće za praćenje provedbe FlixBus marketinških kampanja. Životni vijek kolačića ograničen je na 30 minuta korisnikove aktivnosti i bilo kojom daljnjom aktivnošću na web-mjestu može se produljiti na najviše 30 dana.

Impact Radius može obrađivati osobne podatke posjetitelja web-mjesta FlixBusa (ili preuzimanja aplikacija FlixBusa) kada djeluju uime FlixMobility GmbH. Takvi se osobni podaci mogu sastojati od adresa internetskog protokola („IP“) i/ili adresa e-pošte koje šaljemo Impact Radiusu.

Detaljnije informacije o pružatelju usluga možete pronaći u pravilima privatnosti tvrtke: https://impact.com/privacy-policy/ .

Facebook oglasi

Ovo web-mjesto koristi alat za preusmjeravanje piksela za prilagođenu publiku društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Uz pomoć piksela za preusmjeravanje, Facebook je u mogućnosti koristiti posjetitelje našeg web-mjesta kao ciljnu skupinu za marketinške oglase Facebook oglasa. U tu svrhu na vašem se računalu pohranjuje Facebook kolačić.

Za više informacija o opsegu i svrsi prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka putem Facebooka, kao i o vašim opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte Facebookovu politiku privatnosti na https://facebook.com/policy.php i https://www.facebook.com/ads/settings.

Možete uložiti prigovor na korištenje prilagođene publike na www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement ili za korisnike s Facebook računom ovdje.

Sojern

Kolačić SOJERN prikuplja podatke o vašim putničkim aktivnostima i preferencijama za web-mjesta internetskih partnera za putovanja i postavlja vam personalizirano, relevantno oglašavanje kada pretražujete druga web-mjesta i platforme društvenih mreža, kao i putem usluga analize SOJERNA. Može se aktivirati pohrana konvertiranih podataka koja se koristi za praćenje podataka, izradu izvješća i poboljšanje provedbe SOJERN kampanja.

Saznajte više o SOJERNU i opciji deaktiviranja na: https://www.sojern.com/privacy/.

Google oglasi

Kako bismo optimizirali naše web-mjesto, davali preporuke za proizvode i u marketinške svrhe, koristimo tehnologiju tvrtke Google Limited („Google“) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, „Google“) za izradu pseudonimiziranih korisničkih profila za ponašanje posjetitelja tijekom pretraživanja našeg web-mjesta. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići koji omogućuju prepoznavanje internetskog preglednika pri sljedećem posjetu našem web-mjestu. Pohranjeno ponašanje tijekom pretraživanja analizira se pomoću algoritma tako da se preporuke ciljnih proizvoda na temelju interesa mogu kasnije prikazati u obliku reklamnih natpisa ili oglasa na web-mjestima trećih strana. Pseudonimizirani profili za uporabu ne spajaju se s osobnim podacima o osobama kojima su ti pseudonimi dodijeljeni bez izričite i zasebne privole osobe na koju se ovo odnosi. U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na stvaranje pseudonimiziranih profila za uporabu za postavke oglašavanja/oglasa na temelju interesa tako što ćete pristupiti stranici https://adssettings.google.de/authenticated. Dodatne informacije o oglašavanju na temelju interesa možete pronaći na https://policies.google.com/technologies/ads.

Taboola oglasi

Koristimo piksel pružatelja usluge Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010 (SAD) („Taboola“) na našem web-mjestu; Taboola može koristiti ovaj piksel za prikupljanje podataka o ponašanju korisnika pri pretraživanju (npr. povijest pretraživanja) kako bi na web-mjestima trećih strana prikazao određeni sadržaj koji se odnosi na vaše interese i naše ponude.

Taboola također koristi ove podatke za optimiziranje oglašivačkih aktivnosti za naše ponude. U ove svrhe Taboola prikuplja posebice IP adresu, podatke o uređaju za pristup (ID mobilnog oglašavanja, ID Google oglasa, IDFA) i podatke preglednika.

Daljnje informacije o opsegu (posebno razdoblju pohrane) i namjeni prikupljanja podataka te daljnjoj obradi i uporabi podataka od strane Taboole, kao i vaše postavke i mogućnosti prigovora radi zaštite vaše privatnosti, dostupne su u informacijama o zaštiti podataka kod Taboola, koje možete pronaći ovdje: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Outbrain oglasi

Koristimo piksele pružatelja usluge Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3. kat, New York, NY 10011 (SAD) („Outbrain“) na našem web-mjestu; Outbrain može koristiti ovaj piksel za prikupljanje podataka o ponašanju korisnika pri pretraživanju (npr. povijest pretraživanja) kako bi na web-mjestima trećih strana prikazao određeni sadržaj koji se odnosi na vaše interese i naše ponude.

Osim toga, Outbrain također koristi ove podatke za optimiziranje oglašivačkih aktivnosti za naše ponude. U ove svrhe Outbrain prikuplja posebice IP adresu, podatke o uređaju za pristup (ID mobilnog oglašavanja, ID Google oglasa, IDFA) i podatke preglednika.

Daljnje informacije o opsegu (posebno razdoblju pohrane) i namjeni prikupljanja podataka te daljnjoj obradi i uporabi podataka od strane Outbraina, kao i vaše postavke i mogućnosti prigovora radi zaštite vaše privatnosti, dostupne su u informacijama o zaštiti podataka kod Outbrain, koje možete pronaći ovdje: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Bing oglasi

Na našim web-mjestima koristimo tehnologije iz Bing oglasa (bingads.microsoft.com). Njih pruža i njima upravlja Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD („Microsoft“). Microsoft postavlja kolačić na vaš uređaj ako ste pristupili našem web-mjestu putem prikaza Microsoft Bing oglasa. Na taj način, mi i Microsoft možemo utvrditi da je netko kliknuo oglas, zatim je preusmjeren na naše web-mjesto i došao do prethodno određene ciljne stranice („konvertirano web-mjesto“). U ovom postupku saznajemo samo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na Bing oglas i koji su zatim proslijeđeni na konvertirano web-mjesto. Microsoft prikuplja, obrađuje i koristi podatke putem kolačića iz kojih se izrađuju profili za uporabu pomoću pseudonima. Ti se profili za uporabu procjenjuju za analizu ponašanja posjetitelja i koriste se za generiranje i isporuku oglašavačkog sadržaja. Ne obrađuju se nikakvi osobni podaci o identitetu korisnika.

Ako ne želite da informacije o vašem ponašanju prilikom pretraživanja koristi Microsoft kako je gore opisano, možete odbiti da se kolačić postavi u tu svrhu – na primjer, putem postavke preglednika koja općenito deaktivira automatsko postavljanje kolačića. Isto tako, možete spriječiti prikupljanje podataka generiranih kolačićem i povezanih s vašom uporabom web-mjesta, kao i obradu tih podataka od strane Microsofta, izjavom prigovora na sljedećoj poveznici https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Za više informacija o privatnosti i kolačićima koje koriste Microsoft i Bing oglasi posjetite Microsoftovo web-mjesto https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2    Služba za korisnike

Kada kontaktirate našu službu za korisnike, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate samoinicijativno. Na primjer, možete nam to poslati e-poštom, telefonom ili pismom. Vaši osobni podaci koristit će se samo u svrhu kontaktiranja s vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr. za obradu vaših upita, tehničku administraciju ili administraciju kupaca.

Ti se podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije poput adrese e-pošte, telefonskog broja) daju na dobrovoljnoj osnovi. Podatke koristimo za obradu vaših upita, ispunjavanje zakonskih obveza ako je potrebno, i u administrativne svrhe.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b), (c) ili (f) OUZP-a.

U slučaju telefonskog upita, vaši se podaci također obrađuju putem telefonskih aplikacija, a dijelom i putem sustava glasovnog dijaloga kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita.

Za našu službu za korisnike koristimo vanjske pružatelje korisničkih usluga kao izvršitelje obrade.

2.3    Prisutnost na kanalima društvenih mreža

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). U mjeri u kojoj imamo kontrolu nad obradom vaših podataka, osiguravamo poštivanje važećih propisa o zaštiti podataka.

Pored nas, za prisutnost tvrtke u smislu OUZP-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su sljedeći:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Želimo naglasiti da se vaši podaci mogu obrađivati izvan Europske unije.

Pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a. Naš legitimni interes su učinkovite informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o zakonima o zaštiti podataka u vezi s našom korporativnom prisutnošću na kanalima društvenih mreža možete pronaći ovdje:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy