Zaštita podataka

Predgovor

Mi, Flix SE, uključujući naše podružnice (u daljnjem tekstu zajednički nazvane: „FlixBus“, „mi“ ili „nas“), ovdje bismo vas željeli obavijestiti o zaštiti podataka na FlixBusu.

Propisi o zaštiti podataka za zaštitu osobe zahvaćene obradom podataka (u daljnjem tekstu nazivamo vas ispitanikom, kao i „kupac“, „korisnik“, „vi“ ili „ispitanik“) proizlaze posebno iz Opće uredbe EU o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679; u daljnjem tekstu „OUZP“). Ako odlučujemo o svrhama i načinima obrade podataka sami ili zajedno s drugima, to prije svega uključuje obvezu transparentnog informiranja o vrsti, opsegu, namjeni, trajanju i pravnoj osnovi obrade (usp. članak 13. i 14. OUZP-a).

Svrha ove politike (u daljnjem tekstu: „politika privatnosti“) je informirati vas o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

Naša politika privatnosti modularne je strukture. Sastoji se od jednog dijela koji sadržava opće informacije o svim obradama osobnih podataka i situacijama obrade koje stupaju na snagu svaki put kada se pristupi našem web-mjestu (Odredba 1 Opći podaci) i posebnog dijela čiji se sadržaj odnosi samo na tamo navedenu situaciju obrade s nazivom odgovarajuće ponude ili proizvoda, posebno kada posjetite naša web-mjesta, što je ovdje detaljnije opisano (Odredba 2 Posebne informacije).

Daljnje pravne informacije možete pronaći ovdje:

u vezi s FlixBusom:

Uvjeti i odredbe rezervacije (TCB)

Uvjeti i odredbe za prijevoz putnika (TCC)

Što se tiče FlixTrain:

Uvjeti cijena FlixTrain GmbH

Uvjeti i odredbe za prijevoz putnika FlixTrain GmbH (TCC)

Za kandidate za posao:

Informacije o zaštiti podataka za kandidate za posao

1.    Opće informacije

1.1    Definicija uvjeta

Ova se politika privatnosti temelji na sljedećim definicijama pojmova, kako je navedeno u članak 4. OUZP-a:

 • Osobni podaci“ su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili utvrdivu fizičku osobu („ispitanik“). Osobu je moguće identificirati ako je se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, mrežni identifikator, lokacijski podaci ili putem podataka koji se odnose na njihove fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne karakteristike ili obilježja socijalnog identiteta (članak 4. stavak 1. OUZP-a). Prepoznatljivost se također može pružiti povezivanjem takvih podataka ili drugog dodatnog znanja. To ne ovisi o pojavi, obliku ili fizičkom utjelovljenju podataka (fotografije, video ili zvučne snimke mogu sadržavati i osobne podatke).
 • Obrada“ je svaka operacija u kojoj se rukuje osobnim podacima, bez obzira na to vrši li se putem automatiziranih sredstva (tj. podržane tehnologijom). To posebno uključuje prikupljanje (tj. nabavu), snimanje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, savjetovanje, uporabu, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje, kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka, kao i promjena definicije cilja ili svrhe koja je izvorno korištena kao osnova za obradu podataka (članak 4. stavak 2. OUZP-a).
 • Voditelj obrade“ je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (članak 4. stavak 7. OUZP-a).
 • Izvršitelj obrade“ je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke uime voditelja obrade, posebno u skladu s njegovim uputama (članak 4. stavak 8. OUZP-a).
 • Treća strana“ je svaka fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su pod izravnim ovlaštenjem voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene za obradu osobnih podataka; to uključuje i druge pravne osobe koje pripadaju grupi (članak 4 stavak 10. OUZP-a).
 • Privola“ ispitanika znači bilo koju slobodno navedenu, specifičnu, informiranu i nedvosmislenu naznaku želja ispitanika kojom on ili ona izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju; (članak 4. stavak 11. OUZP-a).

1.2    Ime i adresa voditelja obrade

Odgovorna osoba za obradu vaših osobnih podataka (članak 4. stavak 7. OUZP-a) je:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München 
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-pošta podrska@flixbus.hr

Dodatne informacije o našoj tvrtki mogu se naći u pravnoj obavijesti.

1.3    Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka naše tvrtke dostupan vam je u bilo kojem trenutku da odgovori na sva vaša pitanja i u svojstvu kontakt osobe za pitanja iz zaštite podataka.

Njeni kontakt podaci su:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München

E-pošta data.protection@flixbus.com

Za opća pitanja o FlixBusu, molimo kontaktirajte podrska@flixbus.hr.

1.4    Pravni temelj obrade podataka

Obrada osobnih podataka dopuštena je ako se poštuje barem jedan pravni temelj naveden u nastavku:

 • Članak 6. st. 1 (a) OUZP-a: ispitanik je dao svoju privolu na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega/nju u jednu ili više specifičnih svrha;
 • Članak 6. st. 1 (b) OUZP-a: obrada je neophodna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik ugovorna strana ili za provedbu predugovornih mjera koje se provode na zahtjev ispitanika;
 • Članak 6. st. 1 (c) OUZP-a: obrada je neophodna radi poštivanja zakonske obveze koja podliježe voditelju obrade (npr. zakonska obveza zadržavanja);
 • Članak 6. st. 1 (d) OUZP-a: obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • Članak 6. st. 1 (e) OUZP-a: Ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade, ili;
 • Članak 6. st. 1 (f) OUZP-a: obrada je potrebna da bi se zaštitili legitimni interesi koje slijedi voditelj obrade ili treća strana, osim ako prevladavaju suprotstavljeni interesi ili prava ispitanika (posebno ako je ispitanik dijete).

Za obradu koju provodimo, mi navodimo primjenjivu pravnu osnovu prema Odredbi 2. Obrada se također može temeljiti na više pravnih osnova.

1.5    Kategorije primatelja

Pod određenim uvjetima, vaše osobne podatke prenosimo našim podružnicama ili nam se prenose osobni podaci iz naših podružnica, u mjeri u kojoj je to dopušteno.

Kao i u bilo kojoj većoj tvrtki, isto tako koristimo vanjske domaće i strane pružatelje usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i radimo s partnerskim tvrtkama u zemlji i inozemstvu. Oni uključuju, na primjer:

 • prijevoznici (pregled trenutnih prijevoznika možete pronaći ovdje)
 • pružatelji (IT) usluga
 • financijske institucije i pružatelji usluga platnog prometa
 • prodajni partneri
 • pružatelji korisničkih usluga (unutarnji/vanjski)
 • trgovci
 • zaštitarske tvrtke
 • (putni) osiguravatelji
 • drugi partneri angažirani za naše poslovanje (npr. revizori, banke, osiguravajuća društva, odvjetnici, nadzorna tijela, druge strane koje sudjeluju u akvizicijama tvrtki)

Pružatelji usluga i partnerske tvrtke moraju pružiti jamstva da primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere na takav način da obrada udovoljava zakonskim zahtjevima i štite prava ispitanika.

Osobne podatke prenosimo javnim tijelima i institucijama (npr. policiji, državnom odvjetništvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obveza/ovlaštenje.

Za obradu koju provodimo, određujemo kategorije primatelja podataka prema Odredbi 2.

1.6    Zahtjevi za prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Kao dio naših poslovnih odnosa, vaši osobni podaci mogu se dijeliti ili otkriti trećim stranama, koje se također mogu nalaziti izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), tj. u trećim zemljama.

Ako je potrebno, obavijestit ćemo vas u odgovarajućim odjeljcima Odredbe 2 o odgovarajućim detaljima prijenosa u treće zemlje u vezi s obradom koju smo izvršili.

Europska komisija potvrđuje da neke treće zemlje imaju zaštitu podataka koja je usporediva sa standardom EGP-a pomoću takozvanih odluka o adekvatnosti (popis tih zemalja i kopija odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti sa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Međutim, u ostalim trećim zemljama u koje se mogu prenijeti osobni podaci, možda nema postojano visoke razine zaštite podataka zbog nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, osiguravamo da je zaštita podataka na odgovarajući način zajamčena.

To je moguće, na primjer, obvezujućim propisima poduzeća (koji se nazivaju „obvezujućim korporativnim pravilima“), standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, potvrdama i priznatim kodeksima ponašanja.

Ako je to potrebno za vašu rezervaciju i s tim povezano pružanje i obradu prijevoznih usluga, prijenos osobnih podataka potrebnih za to u treće zemlje dopušten je u skladu s članak 49. stavak 1. (b) OUZP-a.

Molimo vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o ovoj temi.

1.7    Trajanje pohrane i brisanje podataka

Razdoblje pohrane prikupljenih osobnih podataka ovisi o namjeni za koju obrađujemo podatke. Podaci će se čuvati sve dok je to potrebno za postizanje namjeravane svrhe.

U slučaju da smo izvršili obradu, u Odredbi 2 navest ćemo koliko dugo ćemo podatke pohranjivati. Ako u nastavku nije navedeno izričito razdoblje pohrane, vaši će se osobni podaci izbrisati ili blokirati čim svrha ili pravna osnova za pohranu više ne budu vrijedile.

Međutim, pohrana (skladištenje) može se izvršiti i nakon određenog vremena u slučaju (neposrednog) pravnog spora s vama, ili ako su pokrenuti drugi pravni postupci ili ako je pohrana (skladištenje) propisana zakonskim odredbama kojima smo mi kao voditelji obrade podložni. Ako istekne razdoblje pohrane propisano zakonskim odredbama, osobni podaci bit će blokirani ili izbrisani, osim ako ne zahtijeva naše daljnje pohranjivanje i za to postoji pravna osnova.

1.8    Automatizirano donošenje odluka (uključujući profiliranje)

Ne namjeravamo koristiti nikakve osobne podatke prikupljene od vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizirano donošenje odluka (uključujući profiliranje). Ako želimo provesti ove postupke, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u skladu sa zakonskim odredbama.

1.9    Nema obveze davanja osobnih podataka

Sklapanje ugovora s nama u osnovi ne ovisi o tome da li ste nam prethodno dali osobne podatke. U načelu, isto tako ne postoji zakonska ili ugovorna obveza da nam dostavite svoje osobne podatke; međutim, određene ćemo ponude moći pružiti samo u ograničenoj mjeri ili ih uopće nećemo pružiti, ako za to ne dostavite potrebne podatke.

1.10    Zakonska obveza prijenosa određenih podataka

U određenim okolnostima možemo podlijegati posebnoj zakonskoj ili zakonskoj obvezi pružanja osobnih podataka trećim stranama, posebno javnim tijelima.

1.11    Sigurnost podataka

Za prikupljanje vaših podataka koristimo prikladne tehničke i organizacijske mjere uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizike od povrede podataka (uključujući vjerojatnost i učinak takvog događaja), kako bi se ispitanik zaštitio od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili od neovlaštenog pristupa trećih strana (npr. za naša web-mjesta koristimo TLS šifriranje). Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju uzimajući u obzir tehnološki razvoj.

Rado ćemo vam pružiti daljnje informacije o tome na zahtjev. Molimo vas da se u vezi s tim obratite našem službeniku za zaštitu podataka ili našem CISO-u (glavnom službeniku za sigurnost podataka).

Njegovi podaci za kontakt su:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München

E-pošta it-security@flixbus.com

1.12    Vaša prava

U svakom trenutku možete ostvariti svoja prava kao ispitanik u vezi s vašim osobnim podacima, posebno tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke navedene u Odredbi 1.2. Ispitanici imaju sljedeća prava prema OUZP-u:

Pravo na informaciju 
Informacije možete zatražiti u skladu s članak 15 OUZP-a o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. U svom zahtjevu za informacije trebali biste pojasniti svoju zabrinutost kako biste nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na zahtjev ćemo vam dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Napominjemo da vaše pravo na informacije može biti ograničeno pod određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravak 
Ako podaci koji se odnose na vas nisu (više) točni, možete zatražiti ispravak u skladu s članak 16 OUZP-a. Ako su vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunu.

Pravo na brisanje 
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u skladu s odredbama članak 17 OUZP-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, ovisi o tome jesu li podaci koji se odnose na vas i dalje nužni za obavljanje naše zakonske dužnosti.

Pravo na ograničenje obrade 
Sukladno odredbama članak 18 OUZP-a, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka koji se odnose na vas.

Pravo na prijenos podataka 
Sukladno odredbama članak 20 OUZP-a, imate pravo na primanje podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu, ili pak zatražiti njihov prijenos drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor 
Sukladno članak 21. st. 1 OUZP-a, imate pravo prigovoriti obradi vaših podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji se odnose na vašu određenu situaciju. Možete prigovoriti primanju oglašavanja u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti, u skladu s članak 21. st. 2 OUZP-a (prigovor oglašavanju u slučaju izravnog marketinga).

Pravo na žalbu 
Ako smatrate da prilikom obrade vaših podataka nismo poštivali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu za zaštitu podataka na obradu vaših osobnih podataka, kao što je nadzorno tijelo za zaštitu podataka kojem smo odgovorni:

Bavarski državni ured za nadzor podataka, Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje privole 
U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu na obradu vaših podataka što će imati učinak u budućnosti. To se isto tako odnosi na izjave o privoli izdane prije stupanja na snagu OUZP-a, tj. prije 25. svibnja 2018.

2.    Posebne informacije

2.1    Posjećivanje naših web-mjesta

Informacije o FlixBusu i uslugama koje nudimo možete posebno pronaći na https://www.flixbus.co.uk/ / https://www.flixtrain.com/ uključujući pripadajuće podstranice (u daljnjem tekstu zajednički nazvane „web-mjesto“ ili „web-mjesta“). Kada posjetite naša web-mjesta, vaši se osobni podaci obrađuju.

2.1.1    Usluge web-mjesta

Kada koristimo web-mjesta u informativne svrhe, prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka: 
Zapisi podataka: kada posjetite naša web-mjesta, evidencija zapisa podataka (koji se naziva „datoteke zapisa poslužitelja“) sprema se na naš web-poslužitelj. To se sastoji od:

 • stranice s koje je stranica zatražena (u daljnjem tekstu: URL upućivač)
 • naziva i URL-a tražene stranice
 • datuma i vremena zahtjeva za pristup (u vremenskoj zoni poslužitelja)
 • inačice korištenog web-preglednika
 • IP adrese računala koje podnosi zahtjev
 • količine prenesenih podataka
 • operacijskog sustava
 • poruke je li poziv bio uspješan (status pristupa/Http statusni kod)
 • GMT razlike u vremenskoj zoni

Pružatelje IT usluga koristimo za usluge poslužitelja naših web-mjesta i za statističke procjene zapisa podataka.

Obrada zapisa podataka služi u statističke svrhe i poboljšava kvalitetu naših web-mjesta, posebno stabilnost i sigurnost veze.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a. Naš legitimni interes je da vam web-mjesta možemo učiniti dostupnima na odgovarajući način.

2.1.2    Obrasci za kontakt

Prilikom korištenja obrazaca za kontakt obrađuju se podaci koji se prenose na ovaj način (npr. naslov, prezime i ime, adresa, tvrtka, adresa e-pošte i vrijeme slanja, predmet upita).

Obrada podataka iz obrasca za kontakt odvija se u svrhu obrade upita, a ovisno o osnovi i predmetu vašeg upita, bilo na pravnoj osnovi prema članak 6. st. 1 (b) OUZP-a, ako se tiče istrage povezane s ugovorom, ili u drugim slučajevima na pravnoj osnovi prema članak 6. st. 1 (f) OUZP-a, naš je legitimni interes obrađivanje upita iz obrasca za kontakt.

Pružatelje usluga za obradu poslova koristimo za odgovaranje na upite poslane putem naših obrazaca za kontakt.

Pored toga, pohranjujemo podatke iz obrasca za kontakt kao i odgovarajuću IP adresu kako bismo se pridržavali naših obveza pružanja dokaza, osiguranja poštivanja i dokumentiranja zakonskih obveza, kako bismo mogli razjasniti svaku moguću zlouporabu vaših osobnih podataka, te kako bi se osigurala sigurnost naših sustava.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (c) ili (f) OUZP-a.

2.1.3    Rezervacija, pružanje i obrada prijevoznih usluga

Pri rezervaciji karata za usluge prijevoza prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • adresa e-pošte
 • prezime i ime
 • podaci veze
 • podaci o plaćanju
 • datum rođenja (za usluge prijevoza gdje djeca imaju posebnu cijenu)
 • pristanak na odgovarajuće uvjete i odredbe
 • informacije o unaprijed rezerviranom mjestu
 • detalji prtljage
 • jezik domene rezervacije
 • kanal za rezervaciju (web ili aplikacija)

Također imate mogućnost davanja telefonskog broja za kontakt u slučaju kašnjenja ili promjene plana puta (neobvezno).

Ti se podaci obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu prijevoznih usluga, uključujući službu za korisnike, kao i za ispunjavanje zakonskih obveza.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b), (c) OUZP-a.

Neke od tih podataka također koristimo za preporuke proizvoda, pogledajte Odredba 2.1.4, za bilten pogledajte Odredba 2.1.5, a za korisnički račun pogledajte Odredba 2.1.6.

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prijevoza prikupljaju se i sljedeće kategorije osobnih podataka, ovisno o mjestu polaska i dolaska:

 • informacije o spolu
 • osobni dokument, putovnica ili osobni broj

Ti se podaci obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu prijevoznih usluga, uključujući službu za korisnike, kao i za ispunjavanje zakonskih obveza.

Gore navedene podatke prosljeđujemo odgovarajućem prijevozniku ili prijevoznicima, kao i javnim tijelima ako postoji odgovarajuća obveza/ovlaštenje.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b) ili (c) OUZP-a.

Potrebni podaci o plaćanju proslijedit će se pružatelju usluga platnog prometa radi sigurne obrade plaćanja koje ste vi pokrenuli.

Naši pružatelji usluga plaćanja su:

Pružatelji usluga plaćanjaNačini plaćanja
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemska 
Politika privatnosti: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditna kartica 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL 
Politika privatnosti: 
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 München 
Politika privatnosti: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg 
Politika privatnosti: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Politika privatnosti:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b) ili (f) OUZP-a.

Za određene rezervacije također koristimo tehnologije i usluge Distribusion Technologies GmbH kao izvršitelje obrade (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49-30-3465507-50, e pošta: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4    Preporuka proizvoda

U mjeri u kojoj je to dopušteno, e-adresu primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prijevoza možemo koristiti za slanje redovnih ponuda e-poštom za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Vanjske pružatelje korisničkih usluga koristimo kao izvršitelje obrade za slanje preporuka za proizvode.

Ove ćete preporuke za proizvode primiti od nas bez obzira jeste li se pretplatili na bilten ili ste pristali na marketinšku komunikaciju e-poštom. Na ovaj način željeli bismo vam pružiti informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi vas mogli zanimati na temelju vaših nedavnih kupnji kod nas.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a; naš legitimni interes je obavijestiti vas o našem asortimanu proizvoda i predložiti vam određene proizvode.

U bilo kojem trenutku možete se usprotiviti uporabi adrese e-pošte u tu svrhu putem poveznice za odjavu preporuke za proizvod ili slanjem poruke na adresu unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5    Bilten

Ako se prijavite i za bilten putem naše poveznice za registraciju, molimo vas da pristanete na obradu vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mjesto prebivališta) kako bismo vam redovito slali naše biltene e-poštom.

Kao dio vaše pretplate na bilten, dobivamo i vašu privolu da možemo prilagoditi sadržaj našeg biltena u skladu s vašim potrebama i interesima.

Za registraciju za naš bilten koristimo takozvani postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poruku na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši će podaci biti blokirani i automatski izbrisani nakon mjesec dana.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža voditelj obrade (Odredba 1.2) i/ili tvrtke povezane s voditeljem obrade, ili partnerske tvrtke.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (a) OUZP-a.

Uz to, pohranjujemo IP adrese koje koristite i vrijeme registracije i potvrdu. Svrha postupka je dokazati da ste registrirani i, ako je potrebno, moći razjasniti svaku moguću zlouporabu vaših osobnih podataka. Ako vaše osobne podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na temelju naših legitimnih interesa u osiguravanju poštivanja i dokumentiranja pravnih zahtjeva.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a; naš je legitimni interes biti u mogućnosti dokazati privolu.

U bilo kojem trenutku možete opozvati uporabu svoje adrese e-pošte pomoću poveznice za odjavu biltena ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv ne utječe na zakonitost već izvršenih operacija obrade podataka.

Za distribuciju biltena koristimo vanjske pružatelje IT usluga koji se ponašaju kao izvršitelji obrade.

2.1.6    Korisnički račun

Imate mogućnost stvoriti osobni korisnički račun kod nas. U dijelu korisničkog računa koji je zaštićen lozinkom, možete jednostavno upravljati svojim rezervacijama i pohraniti svoje podatke za buduća putovanja.

Da bi se stvorio korisnički račun, prikupljaju se sljedeće obvezne informacije:

 • adresa e-pošte
 • ime i prezime
 • lozinka (samoizabrana)

Te podatke koristimo za upravljanje vašim korisničkim računom i za izradu računa.

Osim toga, na svoj korisnički račun možete unijeti i broj mobitela kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju kašnjenja ili promjene plana putovanja (neobvezno).

Možete odabrati i pohranjivanje sljedećih dodatnih podataka na svoj korisnički račun (nije obvezno):

 • titula
 • datum rođenja
 • adresa (poštanski broj, grad i država)
 • metode plaćanja

Ti se podaci koriste za upravljanje vašim korisničkim računom i izdavanje računa, a mogu se koristiti i za slanje personaliziranih preporuka za proizvode (Odredba 2.1.4) i – ako ste se registrirali u tu svrhu - za slanje biltena (Odredba 2.1.5).

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (a), (b) ili (f) OUZP-a.

Ako ste dali svoju privolu, takozvani trajni kolačići pohranjuju se na vašem uređaju s funkcijom „ostani prijavljen“, njihova je svrha osigurati da se ne morate ponovo prijavljivati tijekom naknadnih posjeta našem web-mjestu. Ova vam funkcija nije dostupna ako ste deaktivirali pohranu takvih kolačića u postavkama preglednika.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a.

Korisnički račun možete ažurirati ili izbrisati – a time i svoje pohranjene osobne podatke – u bilo kojem trenutku na svom osobnom korisničkom računu.

2.1.7    Korištenje kolačića, dodataka i ostalih usluga

Kada posjetite naše web-mjesto, podaci se pohranjuju u obliku kolačića (male tekstualne datoteke) na vašem terminalu. Pohranjuje podatke o tome kako koristite web-mjesto (identifikacijski ID, datum posjeta itd.). Kolačiće koristimo kako bismo vam olakšali korištenje našeg web-mjesta putem različitih uslužnih funkcija (poput prepoznavanja prethodnih posjeta) i na taj način možemo bolje prilagoditi naše web-mjesto prema vašim potrebama.

Korištenje tehnički nužnih kolačića temelji se na čl. 6., st. 1. lit. f OUZP-a. Naš istinski interes je da vam pružimo specifične funkcionalnosti naših web-mjesta, poboljšamo ih i osiguramo sigurnost i integritet tih web-mjesta.

Možete spriječiti spremanje kolačića i izbrisati kolačiće koji već postoje promjenom određenih postavki preglednika. Funkcija „Pomoć“ na većini preglednika vam objašnjava kako možete uraditi ove postavke. No ako ne prihvatite kolačiće, značajke usluge internetske ponude mogu biti umanjene. Stoga preporučujemo da ostavite funkciju „Kolačići“ uključenom.

Iscrpne informacije o tome kako to postići na raznim preglednicima možete pronaći na sljedećim web-mjestima: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/ili Digital Advertising Alliance. Tamo možete pronaći i informacije o tome kako možete izbrisati kolačiće sa svog računala, kao i opće informacije o kolačićima. Koristimo različite vrste kolačića:

Privremeni kolačići, koji se nazivaju i kolačićima u spremniku ili „kolačićima sesije“, jesu kolačići koji se brišu nakon što napustite našu internetsku uslugu i zatvorite preglednik. Primjerice, ovi kolačići obično spremaju postavke jezika ili sadržaj narudžbe.

Stalni ili trajni kolačići ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. To omogućuje npr. spremanje statusa prijave ili bilo kojeg unesenog pojma pretraživanja. Takve kolačiće, između ostalog, koristimo za mjerenje dosega ili u marketinške svrhe. Trajni kolačići automatski se brišu nakon određenog razdoblja, koje može varirati ovisno o kolačiću. Međutim, ove kolačiće možete izbrisati u bilo kojem trenutku u sigurnosnim postavkama vašeg preglednika.

Uz takozvane „kolačiće prve strane“, koje smo postavili kao kontrolore obrade podataka, koriste se i „kolačići treće strane“, koje nude drugi pružatelji usluga.

Kao dio upravljanja pristankom (baner s pristankom) dajemo vam priliku da odlučite između uporabe kolačića i upotrebe usporedivih tehnologija. Detaljan pregled sveobuhvatnih informacija o korištenim uslugama i pristup postavkama vašeg pristanka, uključujući mogućnost opoziva možete pronaći ovdje.

2.1.8 Strojno učenje i dinamička prilagodba mrežnog mjesta/aplikacije

Strojno učenje koristimo za optimizaciju i automatizaciju naših postupaka. To uključuje podučavanje logike donošenja odluka sustava koja se temelji na slučajevima uporabe, tj. sustav može učiti iz prošlosti i koristiti algoritme za razvoj statističkih modela koji se mogu primijeniti na slične zadatke u budućnosti.

Na primjer, koristimo strojno učenje u zaštićenom i hashiranom modelu kako bismo brzo i jednostavno stvorili prilagođene ponude za putovanja za vas. U tu svrhu upotrebljavamo okvirne podatke, posebice korisnički ID, odgovarajuću povijest putovanja i pretraživanja te IP adresu. 

Osim toga, koristimo podatke kako bismo automatski prilagodili naše mrežno mjesto i aplikaciju i ponudili vam najbolje moguće iskustvo. Primjerice, možemo upotrijebiti vašu povijest kupnje kako bismo vam ponudili dodatne usluge (npr. dodavanje rezervacije sjedala, kupnja dodatne prtljage itd.) ili vam pomogli na vašem korisničkom putovanju (npr. ako u bliskoj budućnosti imate predstojeće putovanje, mogli bismo vas uputiti na praćenje vašeg autobusa u stvarnom vremenu).

U tu svrhu, uz gore navedene okvirne podatke, također upotrebljavamo povijest kupnje i kontakte s tvrtkom Flix putem Službe za korisnike. Podaci se „sole” (dodavanjem nasumičnih podataka, tzv. „sol”) i „hashiraju” (pretvaraju u niz znakova fiksne duljine) za dodatni sloj zaštite.

Ovu obradu temeljimo na našem legitimnom interesu u skladu s člankom 6. stavkom 1 točkom (f) OUZP-a jer imamo ekonomski interes za pružanje najprikladnijeg iskustva. Također imate koristi od toga jer primate ponudu za putovanje prilagođenu vašim potrebama, a ne standardnu preporuku ili vas preusmjeravamo na usluge koje bi pogodovale vašem iskustvu planiranja, putovanja i nakon putovanja.

Ako želite uložiti prigovor na obradu vaših podataka u svrhu strojnog učenja ili dinamičke prilagodbe mrežnog-mjesta/aplikacije, to možete učiniti u bilo kojem trenutku u skladu sa zakonskim odredbama podnošenjem prigovora putem ove pošte data.protection@flixbus.com. Imajte na umu da ćete tada primati samo standardne usluge.

2.1.9 Sprječavanje prijevara

Kako bismo spriječili lažne rezervacije, obrađujemo podatke povezane s narudžbom, npr. IP adresu, ime, adresu e-pošte.

To je zakonito temeljem članka 6. stavke 1. točka (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes spriječiti da budemo žrtva prijevare i pretrpimo financijske gubitke.

U pojedinačnim slučajevima, odluka o otkazivanju može se dogoditi nakon rezervacije temeljem automatizirane odluke. Logika za to temelji se na skupu internih algoritama koji obrađuje relevantne podatkovne točke i pruža nam rezultate u skladu s različitim prijevarnim obrascima ili uspoređuju podatkovne točke s pragovima i vrijednostima tipičnim za prijevarne uzorke kako bismo otkrili prijevarne rezervacije. Ako želite osporiti ovu odluku, izraziti vlastito stajalište ili zatražiti intervenciju voditelja obrade, obratite se na dataprotection@flixbus.com.

2.2    Služba za korisnike

Kada kontaktirate našu službu za korisnike, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate samoinicijativno. Na primjer, možete nam to poslati e-poštom, telefonom ili pismom. Vaši osobni podaci koristit će se samo u svrhu kontaktiranja s vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr. za obradu vaših upita, tehničku administraciju ili administraciju kupaca.

Ti se podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije poput adrese e-pošte, telefonskog broja) daju na dobrovoljnoj osnovi. Podatke koristimo za obradu vaših upita, ispunjavanje zakonskih obveza ako je potrebno, i u administrativne svrhe.

Pravni temelj je članak 6. st. 1 (b), (c) ili (f) OUZP-a.

U slučaju telefonskog upita, vaši se podaci također obrađuju putem telefonskih aplikacija, a dijelom i putem sustava glasovnog dijaloga kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita.

Za našu službu za korisnike koristimo vanjske pružatelje korisničkih usluga kao izvršitelje obrade.

2.3    Prisutnost na kanalima društvenih mreža

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). U mjeri u kojoj imamo kontrolu nad obradom vaših podataka, osiguravamo poštivanje važećih propisa o zaštiti podataka.

Pored nas, za prisutnost tvrtke u smislu OUZP-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su sljedeći:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska)

Želimo naglasiti da se vaši podaci mogu obrađivati izvan Europske unije.

Pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a. Naš legitimni interes su učinkovite informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o zakonima o zaštiti podataka u vezi s našom korporativnom prisutnošću na kanalima društvenih mreža možete pronaći ovdje:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/ 
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Prijavite putem portala Speakout@Flix (Portal za zviždače)

Kada nam se obratite putem našeg portala za zviždače, „Speakout@Flix”, prikupljamo osobne podatke koje nam dostavite na vlastitu inicijativu (npr. ime i adresu e-pošte). Prijavu možete podnijeti putem web-portala ili telefona. 

Vaši osobni podaci koristit će se samo za obradu vaše prijave i za potencijalne interne istrage koje se provode nakon vaše prijave.

Pravna osnova jest članak 6. st. 1 (a) OUZP-a.

Pružate svoje podatke dragovoljno, a sve prijave možete podnijeti anonimno.  
Prema čl. 6., stavku 1. točki (c) OUZP-a, zakonski smo obvezani prenijeti vaše podatke zakonodavnim tijelima ako to zatraže. 

Naš web-portal koristi vanjskog pružatelja usluga (Convercent, Inc.) kao izvršitelja obrade.