Pravila privatnosti za Aplikaciju

U ovim pravilima (u daljnjem tekstu „Pravila privatnosti”), naučit ćete kako se obrađuju vaši podaci i koja prava na privatnost imate kada upotrebljavate FlixBus: Putovanja autobusom po Europi (u daljnjem tekstu „Aplikacija”) tvrtke FlixBus.

Daljnje pravne informacije možete pronaći ovdje:

Uvjeti i odredbe rezervacije (TCB)
Uvjeti i odredbe za prijevoz putnika (TCC)

1.    Ime i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade vaših osobnih podataka (čl. 4. st. 7. OUZP-a) jest:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-pošta: service@flixbus.de 
Dodatne informacije o našoj tvrtki mogu se naći u pravnoj obavijesti

2.    Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka naše tvrtke dostupan vam je u bilo kojem trenutku da odgovori na sva vaša pitanja te je u svojstvu kontakt osobe za pitanja vezana za zaštitu podataka:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-pošta: data.protection@flixbus.com
Za opća pitanja o FlixBusu, molimo kontaktirajte service@flixbus.de.

3.    Pravni temelj obrade podataka 

Obrada osobnih podataka dopuštena je ako se poštuje barem jedan pravni temelj naveden u nastavku:

 • Članak 6. st. 1 (a) OUZP-a: ispitanik je dao svoju privolu za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega/nju u jednu ili više specifičnih svrha;
 • Članak 6. st. 1 (b) OUZP-a: obrada je neophodna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik ugovorna strana ili za provedbu predugovornih mjera koje se provode na zahtjev ispitanika;
 • Članak 6. st. 1 (c) OUZP-a: obrada je neophodna radi poštivanja zakonske obveze kojoj podliježe voditelj obrade (npr., zakonska obveza zadržavanja);
 • Članak 6. st. 1 (d) OUZP-a: obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • Čl. 6. st. 1 (e) OUZP-a: obrada je potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade, ili
 • Članak 6. st. 1 (f) OUZP-a: obrada je potrebna da bi se zaštitili legitimni interesi koje slijedi voditelj obrade ili treća strana, osim ako prevladavaju suprotstavljeni interesi ili prava ispitanika (posebno ako je ispitanik dijete). 

Za obradu koju provodimo, mi navodimo primjenjivu pravnu osnovu prema Odredbi 12. Obrada se također može temeljiti na više pravnih osnova.

4.    Kategorije primatelja

Pod određenim uvjetima, vaše osobne podatke prenosimo našim podružnicama ili nam se prenose osobni podaci iz naših podružnica, u mjeri u kojoj je to dopušteno.

Kao i u bilo kojoj većoj tvrtki, isto tako upotrebljavamo vanjske domaće i strane pružatelje usluga za upravljanje našim poslovnim transakcijama i radimo s partnerskim tvrtkama u zemlji i inozemstvu. Oni uključuju, na primjer:

 • prijevoznike (pregled trenutačnih prijevoznika možete pronaći ovdje)
 • pružatelje (IT) usluga
 • financijske institucije i pružatelje usluga platnog prometa
 • prodajne partnere
 • pružatelje korisničkih usluga (unutarnje/vanjske)
 • trgovce
 • zaštitarske tvrtke
 • (putne) osiguravatelje
 • druge partnere angažirane za naše poslovanje (npr., revizori, banke, osiguravajuća društva, odvjetnici, nadzorna tijela, druge strane koje sudjeluju u akvizicijama tvrtki)

Pružatelji usluga i partnerske tvrtke moraju pružiti jamstva da primjenjuju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere na takav način da obrada udovoljava zakonskim zahtjevima i da su zaštićena prava ispitanika.

Osobne podatke prenosimo javnim tijelima i institucijama (npr., policiji, državnom odvjetništvu, nadzornim tijelima) ako postoji odgovarajuća obveza/ovlaštenje.

Za obradu koju provodimo, određujemo kategorije primatelja podataka prema Odredbi 12.

5.    Zahtjevi za prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Kao dio naših poslovnih odnosa, vaši osobni podaci mogu se dijeliti ili otkriti trećim stranama, koje se također mogu nalaziti izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), tj. u trećim zemljama. 

Ako je potrebno, obavijestit ćemo vas o odgovarajućim detaljima prijenosa u treće zemlje u vezi s obradom koju smo izvršili. 

Europska komisija potvrđuje da neke treće zemlje imaju zaštitu podataka koja je usporediva sa standardom EGP-a pomoću takozvanih odluka o adekvatnosti (popis tih zemalja i kopija odluka o adekvatnosti mogu se preuzeti sa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Međutim, u ostalim trećim zemljama u koje se mogu prenijeti osobni podaci, možda nema postojane visoke razine zaštite podataka zbog nedostatka zakonskih odredbi. Ako je to slučaj, osiguravamo da je zaštita podataka na odgovarajući način zajamčena. 

To je moguće, na primjer, obvezujućim propisima poduzeća (koji se nazivaju „obvezujućim korporativnim pravilima“), standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, potvrdama i priznatim kodeksima ponašanja.

Ako je to potrebno za vašu rezervaciju i s tim povezano pružanje i obradu usluga prijevoza, prijenos osobnih podataka potrebnih za to u treće zemlje dopušten je u skladu s člankom 49. stavkom 1. (b) OUZP-a.

Molimo vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ako želite detaljnije informacije o ovoj temi.

6.    Razdoblje pohrane i brisanje podataka

Razdoblje pohrane prikupljenih osobnih podataka ovisi o namjeni za koju obrađujemo podatke. Podaci će se čuvati sve dok je to potrebno za postizanje namjeravane svrhe. 

U slučaju da smo izvršili obradu, navest ćemo koliko dugo ćemo podatke pohranjivati. Ako u nastavku nije navedeno izričito razdoblje pohrane, vaši će se osobni podaci izbrisati ili blokirati čim svrha ili pravna osnova za pohranu više ne budu vrijedile. 

Međutim, pohrana se može izvršiti i nakon određenog vremena u slučaju (neposrednog) pravnog spora s vama, ili ako su pokrenuti drugi pravni postupci ili ako je pohrana (skladištenje) propisana zakonskim odredbama kojima smo mi kao voditelji obrade podložni. Ako istekne razdoblje pohrane propisano zakonskim odredbama, osobni podaci bit će blokirani ili izbrisani, osim ako se ne zahtijeva naše daljnje pohranjivanje i za to postoji pravna osnova

7.    Automatizirano donošenje odluka (uključujući profiliranje)

Ne namjeravamo upotrebljavati nikakve osobne podatke prikupljene od vas za bilo kakve procese koji uključuju automatizirano donošenje odluka (uključujući profiliranje). Ako želimo provesti ove postupke, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u skladu sa zakonskim odredbama.

8.    Nema obveze davanja osobnih podataka

Sklapanje ugovora s nama u osnovi ne ovisi o tome jeste li nam prethodno dali osobne podatke. U načelu, isto tako ne postoji zakonska ili ugovorna obveza da nam dostavite svoje osobne podatke; međutim, određene ćemo ponude moći pružiti samo u ograničenoj mjeri ili ih uopće nećemo pružiti, ako za to ne dostavite potrebne podatke. 

9.    Zakonska obveza prijenosa određenih podataka

U određenim okolnostima možemo podlijegati posebnoj zakonskoj obvezi pružanja osobnih podataka trećim stranama, posebno javnim tijelima.

10.    Sigurnost podataka

Za zaštitu vaših podataka od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomičnog ili potpunog gubitka ili uništenja ili neovlaštenog pristupa trećih strana upotrebljavamo prikladne tehničke i organizacijske mjere uzimajući u obzir najnoviju tehnologiju, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i postojeće rizike od povrede podataka (uključujući vjerojatnost i učinak takvog događaja) za ispitanika. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju uzimajući u obzir tehnološki razvoj.

Rado ćemo vam pružiti daljnje informacije o tome na zahtjev. Molimo vas da se u vezi s tim obratite našem službeniku za zaštitu podataka ili našem CISO-u (glavnom službeniku za sigurnost podataka).

Njegovi podaci za kontakt su:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-pošta: it-security@flixbus.com

11.    Vaša prava

U svakom trenutku možete ostvariti svoja prava kao ispitanik u vezi s vašim osobnim podacima, posebno tako što ćete nas kontaktirati uporabom kontakt podataka navedenih u Odredbi 1. Ispitanici imaju sljedeća prava prema OUZP-u:

Pravo na informaciju
Informacije vezane za vaše osobne podatke koje obrađujemo možete zatražiti u skladu s člankom 15. OUZP-a. U svom zahtjevu za informacijama trebali biste pojasniti svoju zabrinutost kako biste nam olakšali prikupljanje potrebnih podataka. Na zahtjev ćemo vam dostaviti kopiju podataka koji su predmet obrade. Napominjemo da vaše pravo na informacije može biti ograničeno pod određenim okolnostima u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravo na ispravak
Ako podaci koji se odnose na vas nisu (više) točni, možete zatražiti ispravak u skladu s članak 16. OUZP-a. Ako su vaši podaci nepotpuni, možete zatražiti dopunu.

Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u skladu s odredbama članka 17. OUZP-a. Vaše pravo na brisanje, između ostalog, ovisi o tome jesu li podaci koji se odnose na vas i dalje nužni za obavljanje naše zakonske dužnosti.

Pravo na ograničenje obrade
U skladu s odredbama čl. 18. OUZP-a, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka koji se odnose na vas.

Pravo na prijenos podataka
Sukladno odredbama članka 20. OUZP-a, imate pravo na primanje podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, često upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, ili pak zatražiti njihov prijenos drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor
Sukladno članku 21. st. 1 OUZP-a, imate pravo prigovoriti obradi vaših podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji se odnose na vašu određenu situaciju. Možete prigovoriti primanju marketinškim materijala u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti, u skladu s člankom 21. st. 2 OUZP-a (prigovor na oglašavanje u slučaju izravnog marketinga).

Pravo na žalbu
Ako smatrate da prilikom obrade vaših podataka nismo poštivali odredbe propisa o zaštiti podataka, možete se žaliti nadzornom tijelu za zaštitu podataka na obradu vaših osobnih podataka, kao što je nadzorno tijelo za zaštitu podataka pod čijom smo nadležnošću: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarski državni ured za nadzor podataka], Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravo na povlačenje privole
U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu na obradu vaših podataka što će imati učinak u budućnosti. To se isto tako odnosi na izjave o privoli izdane prije stupanja na snagu OUZP-a, tj. prije 25. svibnja 2018.

12.    Uporaba Aplikacije

Pomoću Aplikacije možete rezervirati kartu i upravljati uslugama prijevoza. Prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke prilikom instaliranja i uporabe Aplikacije.

12.1    Pružanje Aplikacije

Iz tehničkih razloga potrebna je razmjena podataka između Aplikacije i našeg poslužiteljskog sustava kako bismo vam mogli pružiti Aplikaciju na uporabu i zajamčiti stabilnost i sigurnost Aplikacije. Sljedeći će se podaci obrađivati u tu svrhu:
Pristupni podaci, koji obuhvaćaju sljedeće:

•    IP adresu
•    datum i vrijeme zahtjeva
•    vremensku razliku  s obzirom na srednje vrijeme po Greenwichu (GMT)
•    sadržaj zahtjeva 
•    status pristupa/HTTP statusni kod
•    količinu podataka prenesenu u svakom slučaju
•    mrežnu stranicu s koje je zahtjev pristigao
•    preglednik
•    operativni sustav i njegovo sučelje
•    jezik i inačicu Aplikacije
•    naziv vašeg mobilnog uređaja
•    jezik, regiju i inačicu mobilnog uređaja
•    identifikator oglašavanja (nije obvezno)

Pružatelje IT usluga upotrebljavamo putem naručene obrade podataka za hostiranje Aplikacije i za statističke procjene pristupnih podataka.

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a. Naš legitimni interes je da vam mrežna mjesta možemo učiniti dostupnima na odgovarajući način.

12.2    Ovlaštenja za pristup

Aplikacija zahtijeva pristup raznim funkcijama i sučeljima vašeg mobilnog uređaja. Da bi se to ostvarilo, Aplikaciji morate dati određena ovlaštenja. Sustav davanja ovlaštenja ovisi o specifikacijama vašeg operativnog sustava. Na primjer, pojedinačna ovlaštenja mogu se kombinirati u kategorije ovlaštenja na vašem mobilnom uređaju, pri čemu možete dati suglasnost cijeloj kategoriji ovlaštenja. 

Napominjemo da se samo ograničene funkcije Aplikacije mogu upotrebljavati bez ovlaštenja koje traži Aplikacija.

12.2.1    Ovlaštenja za pristup (svi mobilni uređaji)

Za razmjenu podataka sa poslužiteljskim sustavom Aplikacija zahtijeva internetsku vezu.
Potrebno je aktivirati primanje pozadinskih obavijesti kako bi se ažurirale informacije o rezervacijama.
Ako odobrite odgovarajuće ovlaštenje za pristup, podaci o vašoj lokaciji obrađivat će se u pozadini (nije obvezno) kako bi vam se pružili osnovni podaci o putovanju (vrijeme dolaska, mogućnosti prijenosa, itd.) na vašem mobilnom uređaju tijekom putovanja.

12.2.2    Podaci o lokaciji (svi mobilni uređaji)

Aplikacija vas može obavijestiti kada se približavate svom odredištu/stanici za transfer. Da bi to učinila, aplikacija treba pristupiti podacima o lokaciji vašeg uređaja, a to zahtijeva vašu privolu. To možete učiniti tako da aplikaciji na svom uređaju date dopuštenje za pristup geo-lokaciji vašeg uređaja. Svoju privolu možete povući bilo kada u budućnosti opozivom dopuštenja aplikaciji za pristup podacima o lokaciji vašeg uređaja u postavkama vašeg uređaja.

Pravna osnova jest članak 6. stavak 1 (a) OUZP-a. Odjeljak 25 stavak 1 TTDSG-a (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Zakon o zaštiti telekomunikacijskih i telemedijskih podataka]).

12.2.3    Android

Ako upotrebljavate mobilni uređaj s operativnim sustavom Android, možete aktivirati pristup kalendaru kako biste dodali rezervacije u kalendar (nije obvezno).

12.2.4    Apple iOS

Ako upotrebljavate mobilni uređaj s operativnim sustavom Apple iOS, možete aktivirati primanje obavijesti (push obavijesti) (nije obvezno). 

12.3    Obrasci za kontakt

Prilikom uporabe obrazaca za kontakt obrađuju se podaci koji se prenose na ovaj način (npr., titula, prezime i ime, adresa, naziv tvrtke, adresa e-pošte i vrijeme slanja, predmet upita).

Podaci iz obrasca za kontakt obrađuju se u svrhu obrade upita, a ovisno o osnovi i predmetu vašeg upita, to se obavlja bilo na pravnoj osnovi prema čl. 6. st. 1 (b) OUZP-a, ako se odnosi na upit povezan s ugovorom, ili na pravnoj osnovi prema čl. 6. st. 1 (f) OUZP-a u drugim slučajevima; naš je legitimni interes obrađivanje upita iz obrasca za kontakt.

Pružatelje usluga korisničke podrške upotrebljavamo putem naručene obrade podataka za odgovaranje na upite poslane putem naših obrazaca za kontakt.

Pored toga, pohranjujemo podatke iz obrasca za kontakt kao i odgovarajuću IP adresu kako bismo se pridržavali naših obveza pružanja dokaza, osiguranja poštivanja i dokumentiranja zakonskih obveza, kako bismo mogli razjasniti svaku moguću zlouporabu vaših osobnih podataka te kako bi se osigurala sigurnost naših sustava. 

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (c) ili (f) OUZP-a.

12.4    Rezervacija karata, izvršenje i obrada usluga prijevoza

Pri rezervaciji karata za usluge prijevoza prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

•    adresa e-pošte
•    prezime i ime(na)
•    adresu slanja računa i porezni broj (nije obvezno)
•    podatke veze
•    podatke o plaćanju/način plaćanja
•    datum rođenja 
•    broj telefona
•    pristanak na odgovarajuće uvjete i odredbe 
•    pristanak na primanje biltena (nije obvezno)
•    informacije o unaprijed rezerviranom mjestu
•    detalje o prtljazi
•    jezik vašeg mobilnog uređaja 
•    kanal za rezervaciju (mrežna stranica ili Aplikacija)
•    donaciju za CO2 (nije obvezno)

Također imate mogućnost davanja telefonskog broja za kontakt u slučaju kašnjenja ili promjene plana puta (neobvezno).

Ti se podaci obrađuju za rezervaciju, pružanje i obradu usluga prijevoza, uključujući službu za korisnike, kao i za ispunjavanje zakonskih obveza. 

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (b), (c) OUZP-a.

Neke od tih podataka također upotrebljavamo za preporuke proizvoda (pogledajte Odredbu 12.5.), za bilten (pogledajte Odredbu 12.6.), i za korisnički račun (Android) (pogledajte Odredbu 12.7.).

Prilikom rezervacije karata za usluge međunarodnog prijevoza prikupljaju se i sljedeće kategorije osobnih podataka, ovisno o mjestu polaska i dolaska:

•    informacije o spolu
•    državljanstvo
•    osobna iskaznica, putovnica, rodni list ili identifikacijski broj
•    informacije u vezi s mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 (koronavirus) (za više informacija o ovoj temi pogledajte https://www.flixbus.hr/zastita-podataka-covid-19)

Ti se podaci obrađuju za rezervaciju karata, pružanje i obradu usluga prijevoza kao i za ispunjavanje zakonskih obveza prema nacionalnom zakonodavstvu na mjestu polaska i dolaska. 

Gore navedene podatke prosljeđujemo odgovarajućem prijevozniku ili prijevoznicima, kao i javnim tijelima ako postoji odgovarajuća obveza/ovlaštenje.

Pravna osnova je članak 6. st. 1. (b) ili (c) OUZP-a.

Potrebni podaci o plaćanju proslijedit će se pružatelju usluga platnog prometa radi sigurne obrade plaćanja koje ste vi pokrenuli.

Naši pružatelji usluga plaćanja su:

Pružatelji usluga plaćanja Načini plaćanja

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemska
Politika privatnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Br.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Politika privatnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Njemačka
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Izravno terećenje
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Politika privatnosti:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (b) ili (f) OUZP-a.

12.5    Preporuka proizvoda

U mjeri u kojoj je to dopušteno, e-adresu primljenu u vezi s uslugom rezervacije ili prijevoza možemo upotrijebiti za slanje redovitih ponuda e-poštom za proizvode iz našeg asortimana slične onima koji su već kupljeni.

Vanjske pružatelje korisničkih usluga upotrebljavamo kao izvršitelje obrade za slanje preporuka za proizvode.

Ove ćete preporuke za proizvode primiti od nas bez obzira jeste li se pretplatili na bilten ili ste pristali na marketinšku komunikaciju e-poštom. Na ovaj način željeli bismo vam pružiti informacije o proizvodima iz našeg asortimana koji bi vas mogli zanimati na temelju vaših nedavnih kupnji kod nas.

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a; naš legitimni interes je obavijestiti vas o našem asortimanu proizvoda i predložiti vam određene proizvode. 

U bilo kojem trenutku možete se usprotiviti uporabi adrese e-pošte u tu svrhu putem poveznice za odjavu preporuke proizvoda ili slanjem poruke na adresu unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Bilten

Ako se prijavite i za bilten putem naše poveznice za registraciju, molimo vas da pristanete na obradu vaših podataka (adresa e-pošte, ime i prezime, mjesto prebivališta) kako bismo vam redovito slali naše biltene e-poštom. 

Kao dio vaše pretplate na bilten, dobivamo i vašu privolu da možemo prilagoditi sadržaj našeg biltena u skladu s vašim potrebama i interesima.

Za registraciju za naš bilten upotrebljavamo postupak dvostruke prijave. To znači da ćemo nakon registracije poslati e-poruku na adresu e-pošte koju ste naveli i zatražiti da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 24 sata, vaši će podaci biti blokirani i automatski izbrisani nakon mjesec dana.

Bilten se može odnositi na svu robu, usluge, proizvode, ponude i promocije koje pruža voditelj obrade (Odredba 1) i/ili tvrtke povezane s voditeljem obrade, ili partnerske tvrtke. 

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (a) OUZP-a.

Uz to, pohranjujemo IP adrese koje upotrebljavate te vrijeme registracije i potvrdu. Svrha postupka je dokazati da ste registrirani i, ako je potrebno, moći razjasniti svaku moguću zlouporabu vaših osobnih podataka. Ako vaše osobne podatke obrađujemo u tu svrhu, to se radi na temelju naših legitimnih interesa u osiguravanju poštivanja i dokumentiranja pravnih zahtjeva. 

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a; naš je legitimni interes biti u mogućnosti dokazati privolu.

U bilo kojem trenutku možete opozvati uporabu svoje adrese e-pošte pomoću poveznice za odjavu biltena ili slanjem poruke na unsubscribe@flixbus.com. Opoziv ne utječe na zakonitost već izvršenih operacija obrade podataka.

Za distribuciju biltena upotrebljavamo vanjske pružatelje IT usluga koji se ponašaju kao izvršitelji obrade.

12.7    Kolačići i slične tehnologije

Aplikacija upotrebljava kolačiće i slične tehnologije. 

Uz „kolačiće prve strane“, koje smo postavili kao voditelji obrade podataka, upotrebljavaju se i „kolačići treće strane“, koje nude drugi pružatelji usluga. 

Kao dio upravljanja privolom (baner s privolom) dajemo vam priliku da odlučite između uporabe kolačića i uporabe sličnih tehnologija. 

Detaljan pregled sveobuhvatnih informacija o upotrebljavanim uslugama i pristupu postavkama vaše privole, uključujući mogućnost opoziva, možete pronaći u postavkama Aplikacije.

12.8    Sprječavanje prijevara

Kako bismo spriječili lažne rezervacije, obrađujemo podatke povezane s narudžbom, npr. IP adresu, ime, adresu e-pošte.

To je zakonito temeljem članka 6. stavke 1. točka (f) OUZP-a. Naš je legitimni interes spriječiti da budemo žrtva prijevare i pretrpimo financijske gubitke.

U pojedinačnim slučajevima, odluka o otkazivanju može se dogoditi nakon rezervacije temeljem automatizirane odluke. Logika za to temelji se na skupu internih algoritama koji obrađuje relevantne podatkovne točke i pruža nam rezultate u skladu s različitim prijevarnim obrascima ili uspoređuju podatkovne točke s pragovima i vrijednostima tipičnim za prijevarne uzorke kako bismo otkrili prijevarne rezervacije. Ako želite osporiti ovu odluku, izraziti vlastito stajalište ili zatražiti intervenciju voditelja obrade, obratite se na dataprotection@flixbus.com.

12.9    Služba za korisnike

Kada kontaktirate našu službu za korisnike, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate samoinicijativno. Na primjer, možete nam to poslati e-poštom, telefonom ili pismom. Vaši osobni podaci upotrebljavat će se samo u svrhu kontaktiranja s vama ili u svrhu za koju ste nam dostavili ove podatke, npr., za obradu vaših upita, tehničku administraciju ili administraciju kupaca.

Ti se podaci (uključujući informacije o sredstvima komunikacije poput adrese e-pošte, telefonskog broja) daju na dobrovoljnoj osnovi. Podatke upotrebljavamo za obradu vaših upita, ispunjavanje zakonskih obveza ako je potrebno, i u administrativne svrhe.

Pravna osnova je članak 6. st. 1 (b), (c) ili (f) OUZP-a.

U slučaju telefonskog upita, vaši se podaci također obrađuju putem telefonskih aplikacija, a dijelom i putem sustava glasovnog dijaloga kako bi nas podržali u distribuciji i obradi upita. 

Za našu službu za korisnike upotrebljavamo vanjske pružatelje korisničkih usluga kao izvršitelje obrade.

12.10    Prisutnost na društvenim mrežama

Prisutni smo na društvenim mrežama (trenutno: Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). U mjeri u kojoj imamo kontrolu nad obradom vaših podataka, osiguravamo poštivanje važećih propisa o zaštiti podataka. 

Pored nas, za prisutnost tvrtke u smislu OUZP-a i drugih propisa o zaštiti podataka odgovorni su sljedeći:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Želimo naglasiti da se vaši podaci mogu obrađivati izvan Europske unije.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je članak 6. st. 1 (f) OUZP-a. Naš legitimni interes su učinkovite informacije i komunikacija.

Dodatne informacije o zakonima o zaštiti podataka u vezi s našom korporativnom prisutnošću na kanalima društvenih mreža možete pronaći ovdje:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Datum inačice: 24. 11. 2023.